Bli kjent med helsehusets servicegruppe

Servicegruppen på Lyngdal helsehus gjør det lille ekstra som de fast ansatte i en hektisk arbeidshverdag ikke rekker å prioritere i så stor grad som ønsket.

Servicegruppen på Lyngdal helsehus gjør det lille ekstra som de fast ansatte i en hektisk arbeidshverdag ikke rekker å prioritere i så stor grad som ønsket.

Servicegruppen er et resultat av prosjektet «En av mange». Prosjektet har sitt utspring i arbeidet med å meisle ut arbeidsgiverpolitikken for den nye kommunen, der ett av i alt fem satsningsområder er inkludering og mangfold. En uttrykt målsetting om at Lyngdal kommune skal ta et samfunnsansvar også på dette området.

Jobbtreningskurs

I tett samarbeid med NAV Lister ble ti personer i alderen 18-30 år i september tilbudt plass på et 18 ukers jobbtreningskurs på Lyngdal helsehus, som del av nevnte servicegruppe. Deltagerne ble plukket ut på bakgrunn av intervjuer.

Åtte av disse har ønsket å fullføre kurset, som de får godskrevet som arbeidspraksis. De som fullfører vil også bli prioritert når lærlinger skal rekrutteres til Lyngdal kommune.

Servicegruppen de er en del av bistår ansatte og beboere på helsehuset. De samtaler, går turer, steker vafler, hjelper til med praktiske gjøremål og er i det hele tatt en positiv miljøfaktor. De gjør med andre ord det lille ekstra som helsehusets ansatte i en hektisk arbeidshverdag ikke rekker å prioritere i så stor grad som ønsket.

Prosjektet «En av mange» har latt seg realisere blant annet takket være såkalt LIM-tilskudd fra fylkeskommunen. LIM står for likestilling, inkludering og mangfold. LIM-tilskuddet finansierer en halv stilling tilknyttet prosjektet.

Viktig funksjon

– Gjennom en kartlegging av generalistoppgaver på Lyngdal helsehus er det laget en oversikt over meningsfulle oppgaver som denne prosjektgruppen kan jobbe med. Servicegruppen har fått en viktig funksjon inn mot arbeidsplassen der de avlaster fagfolk, og som nevnt bidrar de med oppgaver som det ellers har vært lite tid til, opplyser kommunalsjef for Organisasjon og personal i Lyngdal kommune, Isabella Collett Sikel.

I prosjektet får deltagerne i starten prøve ut ulike arbeidsområder, men skal etter hvert spisse seg inn mot et valgt fagområde. I løpet av perioden har de oppfølging av rådgivere fra kommunen, NAV-veileder og Karriere Agder. Målsettingen er at de etter endt prosjekt har klart å motivere seg for videre opplæring eller jobb.

– Lyngdal kommune ønsker at denne metodikken skal innarbeides på flere av våre mange arbeidsplasser, slik at vi framover kan ha dette tilbudet til unge mennesker som trenger en mulighet til å finne ut hva de ønsker med fremtiden sin. Slik det har fungert frem til nå har prosjektet på Lyngdal helsehus vist seg å være positivt både for de unge, for de ansatte og for beboerne, sier Isabella Collett Sikel.

Servicegruppen er til daglig spredt rundt på hele helsehuset. Men nylig var de alle samlet til et felles prosjekt, da de arrangerte juleverksted for beboerne. At det var et populært tiltak er nesten unødvendig å si.

Servicegruppe 1.jpg
Beboerne på Lyngdal helsehus storkoste seg på juleverkstedet som servicegruppen arrangerte. Foto: Alexandra Indseth Langegard, Lister24
Servicegruppe 2.jpg
Beboer Magda Dugland lager pepperkakehus sammen med Malin Hansen og Natalia Moreira fra servicegruppen. Foto: Alexandra Indseth Langegard, Lister24

Sist endret: 08.04.2024