Endring av hytterenovasjon i Lyngdal og Farsund

Hyttekontainere er fjernet fra Bekkevik og Svenvig.

Hyttekontainere er fjernet fra Bekkevik og Svenvig.

Av hensyn til trafikksikkerhet og grunneiere er to kontainere for hytterenovasjon blitt fjernet. RFL har foreløpig ikke funnet alternative plasseringer for disse.

Områdene det gjelder er:

  • Bekkevik i Spind. Nærmeste returpunkt er nå Farøy (ved gamle Marin Elektro)
  • Svenevig (krysset Svenevigsveien-Bjørnevågsveien). Nærmeste returpunkt er nå Agnefest båthavn

Sist endret: 05.02.2024