Femtentusen utlån på fem år

I løpet av sine fem første år har BUA Lyngdal formidlet hele 15.000 utlån av utstyr. Det er tre tusen utlån per år. Med andre ord: All mulig grunn for å feire.

I løpet av sine fem første år har BUA Lyngdal formidlet hele 15.000 utlån av utstyr. Det er tre tusen utlån per år. Med andre ord: All mulig grunn for å feire.

I mars 2024 var det fem år siden BUA Lyngdal ble etablert. Det i seg selv var grunn nok til å feire. Men vel så godt som selve jubileumskaken var smaken av suksess. For etter fem års drift er det imponerende resultater BUA kan vise til. I løpet av denne tiden har de altså formidlet imponerende 15.000 utlån av utstyr.

Takket være dette tilbudet har et betydelig antall mennesker i Lyngdal kunnet delta i en rekke ulike aktiviteter uten selv å måtte investere i dyrt utstyr. Bare i løpet av februar alene formidlet BUA 1121 utlån, og 54 nye brukere sluttet seg til det stadig voksende BUA-fellesskapet.

– Vi er utrolig stolt over hva BUA har oppnådd på disse fem årene, sier Beate Marie Johnsen, leder av BUA Lyngdal.

– Dette er ikke bare et utlånssted, men et sted som bidrar til økt likhet i samfunnet, og fremmer bærekraftig sirkulærøkonomi, legger hun til.

Samlet sett gir BUA en rekke gevinster for samfunnet, fra økt tilgjengelighet og inkludering til å fremme bærekraft, aktiviteter og fellesskap. Jubileet markerer ikke bare fem år med suksess, men også et løfte om å fortsette å være en positiv kraft i Lyngdal-samfunnet i årene som kommer.

Her oppsummeres noen av gevinstene som BUA (5 år) har oppnådd:

 • Økt tilgjengelighet til aktiviteter:
  Ved å tilby utlån av sports- og fritidsutstyr gjør BUA det enklere for enkeltpersoner og familier å delta i ulike aktiviteter uten å måtte kjøpe dyrt utstyr selv. Dette øker tilgjengeligheten til aktiviteter for alle, uavhengig av økonomisk situasjon.
 • Redusert forbruk:
  Gjennom å låne ut brukt utstyr fremfor å kjøpe nytt, bidrar BUA til å redusere behovet for nyproduksjon av sports- og fritidsutstyr. Dette fremmer en sirkulærøkonomisk tilnærming og reduserer avfall og ressursbruk.
 • Økt likestilling og inkludering:
  BUA bidrar til å redusere økonomiske barrierer som kan hindre deltakelse i aktiviteter. Dette fremmer likestilling og inkludering ved å gi alle en mulighet til å delta, uavhengig av økonomisk bakgrunn.
 • Helse og trivsel:
  Ved å gjøre det enklere for folk å delta i aktiviteter, bidrar BUA til å fremme fysisk aktivitet, helse og trivsel i samfunnet.
 • Styrker lokalsamfunnet og fellesskapet:
  BUA fungerer ofte som et samlingspunkt i lokalsamfunnet og bidrar til å skape fellesskap rundt aktiviteter og deling av ressurser.
 • Støtte til norsk idrett og kultur:
  BUA bidrar til å støtte og fremme norsk idrett og kultur ved å gjøre det lettere for folk å delta i ulike aktiviteter og arrangementer.
To personer som skjærer opp en kake
Skikkelig bursdagskake måtte til da BUA Lyngdal markerte sine fem første år. På bildet ses leder Beate Marie Johnsen og medhjelper Tora Helene Johnsen. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune 

Sist endret: 16.04.2024