Opptak fra møtet i formannskapet 21.01.21

Torsdag 21. januar hadde Lyngdal formannskap sitt første møte på nyåret. Nå kan du se møtet i opptak på Kommune-TV.

Torsdag 21. januar hadde Lyngdal formannskap sitt første møte på nyåret. Nå kan du se møtet i opptak på Kommune-TV.

Grunnet korona-situasjonen ble møtet holdt på Teams. Offentligheten ivaretas gjennom direktesendingen og det nå publiserte opptaket på Kommune-TV.

For best mulig lyd under avspillingen anbefales å benytte øreplugger eller hodetelefoner.

Lenke: Lyngdal formannskap 21.01.21

Møteinnkalling med sakliste kan lastes ned i spilleren. Avslutningsvis i møtet kom det en del spørsmål og orienteringer utenom sakskartet. Det var i denne rekkefølgen ytterligere spørsmål rundt sak 2 på dagsorden, "grind-saken", og videre ankemuligheter der (Tønnes Seland, Sp); spørsmål om felles markering av 10-årsdagen for 22. juli (Johan Ekeland, Ap); spørsmål om mulig videreføring av "røykekontrakter" blant ungdomsskoleelever (Unni Nilsen Husøy, Frp); rolleavklaring tilknyttet Anne Cath. Vestly-museet (Stein Asle Johnsen, H); orientering om pågående arbeid med administrativ omorganisering (Kjell Olav Hæåk, kommunedirektør) og orientering om informasjonsarbeidet og økonomien tilknyttet korona-situasjonen ved ordfører Jan Kristensen og kommunedirektøren.

Skjermdump formannskapet teams 210121.png
Skjermdump fra Teams-møtet i Lyngdal formannskap torsdag 21. januar 2021.

Sist endret: 05.02.2024