Se formannskapet i reprise på Kommune-TV

Fikk du ikke med deg overføringen fra møtet i Lyngdal formannskap torsdag 22. juni? Nå kan du se det i reprise på Kommune-TV.

Fikk du ikke med deg overføringen fra møtet i Lyngdal formannskap torsdag 22. juni? Nå kan du se det i reprise på Kommune-TV.

Møtet ble holdt i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus, men tilhørerne befant seg i hovedsak foran en PC- eller mobilskjerm. Sendingen på Kommune-TV hadde hele 319 følgere.

Men så var det da også en del saker på agendaen til dette møtet med en viss publikumsapell. Blant sakene som ble behandlet var finansiering av økte kostnader knyttet til gang- og sykkelvei langs fylkesveien fra Byremo og sørover til Gaulevik, status og veien videre for Forundringsparken AS og Barnas Anne Cath. Vestly museum, Lyngdal kommunes eierskap i Q43 AS, forlengelse av intensjonsavtale med Hausvik Energy Yard AS, status på ENØK-tiltak i kommunale bygg 2023 og søknad om økonomisk støtte til Lyngdal Pride 2023, som etter planen skal gjennomføres lørdag 26. august.

I saken om Forundringsparken AS og Barnas Anne Cath. Vestly-museum foreligger det nå en rapport med konklusjoner og anbefalinger som også kommunedirektøren valgte å slutte seg til. Disse handler om å redefinere prosjektet og utrede alternativ utvikling av det samlede tomteområdet og museumsbygget. I rapporten trekkes det fram flere forhold som kommunen må jobbe videre med, deriblant sikre verdier og avklare juridiske og finansielle forhold. Lyngdal kommune har allerede gjort noen tiltak for å sikre fysiske verdier. Blant annet etterser og befarer Tekniske tjenester jevnlig museumsbygget og parkområdet. Selve rapporten ble tatt til etteretning av formannskapet.

Det redigerte opptaket fra møtet finner du via knappelenken under:

Lenke: Lyngdal formannskap 22.06.23

  • I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling med sakliste.
Museumsbygg og parkområde sett fra oven
Hva skjer videre med det stjerneformede museumsbygget og tilhørende parkområde? Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Når det gjelder alternative muligheter for bruk av museumsbygget på ca. 800 kvadratmeter, og som Lyngdal kommune eier, anbefaler kommunedirektøren at dette legges fram som en sak for det nye formannskapet og kommunestyret etter høstens valg. Noe formannskapet sluttet seg til.Bygget er i all hovedsak ferdigstilt. Det samme er mye av infrastrukturen i parkområdet, inkludert gang- og sykkelstier. 

Utviklingsselskapet Forundringsparken AS sendte 1. september 2022 ut en pressemelding om at byggingen av opplevelsesparken settes på vent på grunn av kapitalmangel. Det er bakgrunnen for vendingen denne saken nå har tatt.

Litt praktisk informasjon om Kommune-TV

I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Det er podiet, som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen salen viser hele møterommet.

Dersom det underveis i et møte vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter projektor. Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på.

Opptak fra politiske møter redigeres i ettertid og publiseres deretter i TV-arkivet. I arkivet kan du i menyen til venstre sortere på kategorier. Er det bestemte saker du er på jakt etter, er søkefunksjonen et godt verktøy å benytte. Sjekk også ut kategorien Teams, ettersom opptak fra utvalgsmøter, formannskap og kommunestyre som er avholdt via Teams, er arkivert her.

Lenke til TV-arkivet

Om redigering

At opptaket redigeres betyr at pauser og annen dødtid klippes bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024