Formannskapets møte 24. august i opptak

Torsdag 24. august var Lyngdal formannskap samlet til sitt første møte etter sommeren. På Kommune-TV kan du se møtet i opptak.

Torsdag 24. august var Lyngdal formannskap samlet til sitt første møte etter sommeren. På Kommune-TV kan du se møtet i opptak.

Blant sakene som ble behandlet i dette møtet var kjøp av goodwill fra legespesialister, en tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger, utbedring av miljøgata før kommunal overtakelse samt et par klagesaker.

Formannskapet sa også ja til å behandle en ekstrasak. Det var en søknad fra Grindheim helselag om økonomisk støtte til 100-årsmarkeringen for laget, som arrangeres i Byremohallen søndag 29. oktober. Formannskapet sluttet seg til å bevilge 30.000 kr til jubileumsfesten. I søknaden fra helselaget kommer det også fram at det på festen blir boklansering. Grindølen Hans Martin Sveindal har skrevet historien om Grindheim helselags første hundre år, og boken presenteres denne søndagen.

Avslutningsvis i formannskapsmøtet orienterer administrasjonen om økonomisk status, om sykefraværet i kommunen, om arbeid med ENØK-tiltak og status knyttet til Anne-Cath. Vestlys museum og Forundringsparken AS.

Opptaket fra møtet finner du via knappelenken under.

Lenke: Lyngdal formannskap 24.08.23

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling med sakliste.

Litt praktisk informasjon om Kommune-TV

I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Det er podiet, som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen salen viser hele møterommet.

Dersom det underveis i et møte vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter projektor. Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på.

I arkivet på Kommune-TV kan du i menyen til venstre sortere på kategorier. Er det bestemte saker du er på jakt etter fra tidligere møter, er søkefunksjonen et godt verktøy å benytte. Sjekk også ut kategorien Teams, ettersom opptak fra utvalgsmøter, formannskap og kommunestyre som er avholdt via Teams, er arkivert her.

Lenke til TV-arkivet

  • Opptak fra formannskap og kommunestyre arkiveres i fire år
  • Opptak fra utvalgsmøter beholdes i arkivet i 100 dager

Om redigering

Alle opptak fra politiske møter redigeres før publisering. Det innebærer at pauser og annen dødtid klippes bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptakene identisk med direktesendingen.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024