Nyeste opptak fra politiske møter

I uke 13 kunne du på Kommune-TV få med deg fem overføringer fra politiske møter. Nå er de redigerte opptakene fra disse møtene tilgjengelig i TV-arkivet.

I uke 13 kunne du på Kommune-TV få med deg fem overføringer fra politiske møter. Nå er de redigerte opptakene fra disse møtene tilgjengelig i TV-arkivet.

Blant sakene som ble behandlet politisk i uke 13 var nylig utarbeidet forslag til arrangementsveileder for Lyngdal kommune. Dette har ikke kommunen hatt tidligere. Veilederen er tenkt å være et hjelpemiddel for store og små arrangører slik at for eksempel lover, regler og søknadsfrister overholdes. Denne saken ble behandlet av utvalget for kultur og samskaping onsdag 29. mars.

Bilde av Rådhusparken med kulturhus og sentrumsmiljø
Rådhusparken er ett av utleieobjektene som omtales i forslaget til arrangementsveileder. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Onsdag 29. mars var det også møte i utvalget for barn og oppvekst. De startet dagen med et besøk i Konsmo barnehage. Selve møtet ble satt i kommunestyresalen på Konsmo. Blant sakene som utvalget behandlet var spørsmålet om flytting av Voksenopplæringen fra Rom til Kvavik, og orientering om skolemiljø.

De tre andre møtene som du nå kan se opptakene fra er utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT), utvalg for helse og velferd samt formannskapet.

Lenken under tar deg til opptaket fra Lyngdal formannskap. De øvrige opptakene er slettet, i tråd med kommunestyrets vedtak 9. februar 2023. Her besluttet kommunestyret at opptak fra utvalgsmøter beholdes i TV-arkivet i 100 dager, mens opptak fra formannskap og kommunestyre skal ha en varighet på fire år.

Lenke: UMPT tirsdag 28. mars

Lenke: Helse og velferd 28. mars

Lenke: Barn og oppvekst 29. mars

Lenke: Kulturutvalget 29. mars

Lenke: Formannskapet 30. mars

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkallinger og sakliste.

Bytte kameravinkel

Illustrasjon kameravinkler Kommune-TV.png

I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Se illustrasjonen over. Det er podiet, som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen salen viser hele møterommet. Dersom det underveis i møtet vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter projektor. Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024