Fra Vædingveien til Åsevågveien, og fra Åsevågveien til Åsevåglia

Med bakgrunn i en klagesak foreslås det nå å endre navnet Åsevågveien til Åsevåglia. Dette fordi Vædingveien skal bli Åsevågveien.

Med bakgrunn i en klagesak foreslås det nå å endre navnet Åsevågveien til Åsevåglia. Dette fordi Vædingveien skal bli Åsevågveien.

Det er navnekomiteen i Lyngdal kommune som foreslår navnebyttet fra Åsevågveien til Åsevåglia. Dette med bakgrunn i at klagenemda for stedsnavnsaker har besluttet at veien som tidligere het Vædingveien skal endre navn til Åsevågveien.

– Det er ikke mulig å klage på dette vedtaket. Det innebærer at den veien som opprinnelig het Åsevågveien må få nytt navn, opplyser navnekomiteens sekretær, kultursjef Jan Seland.

Forslaget om å endre fra Åsevågveien til Åsevåglia har ligget ute til høring. Fristen for å komme med innspill til navnesaken var mandag 6. november 2023, men høringssaken er fortsatt tilgjengelig via lenken under.

Lenke til høringer

Litt om bakgrunnen

Kommunens navnekomité behandlet i september 2022 en klagesak på veinavnet Åsevågveien. Klagen ble avvist. I ettertid har klager fremmet ny klage på navnekomiteens beslutning. Denne klagen ble sendt til klagenemda for stedsnavnsaker.

Den 7. september i år mottok kommunen melding om at klager var gitt medhold, og at navnekomiteens vedtak fra september 2022 måtte oppheves. Denne avgjørelsen er, som Seland påpeker, endelig.

I praksis betyr dette at veien som på kartet under er markert med rødt, og som i dag heter Åsevågveien, må gis nytt navn. Den blå veien, som i dag heter Vædingveien, skal endre navn til Åsevågveien.

Oppgaven til navnekomiteen var derfor å finne et nytt navn til den røde veien på østsiden av Åsevågen. Med bakgrunn i at denne delen av Åsevågen lokalt kalles Åsevåglia, foreslår altså komiteen at dette også blir det nye navnet på veien.

Etter høringsrunden skal saken opp til endelig behandling i det politiske utvalget for kultur og samskaping.

Illustrasjon som viser plassering av nye veinavn
Slik tenker navnekomiteen at det nye kartet for Åsevågen skal se ut, med Åsevågveien på østsiden, og Åsevåglia på vestsiden.

 

Sist endret: 08.04.2024