Konsmo skole med «gledinguke» for tredje gang

Da Konsmo skole i uke 17 igjen arrangerte sin årlige «gledinguke», lot det seg merke også på bygda.

Da Konsmo skole i uke 17 igjen arrangerte sin årlige «gledinguke», lot det seg merke også på bygda.

Dette var tredje gangen Konsmo skole arrangerte det de har kalt «gledinguke». En uke der elever og personal har ulike aktiviteter både til glede og læring for de som er på skolen. For første  gang involverte de også hele lokalsamfunnet.

– Vi ønsker at lokalmiljøet i enda større grad skal bli en del av skoledagen vår, og at vi kan få elevene til å se og føle at de er til nytte for andre. Det er i tråd med folkehelse- og livsmestringsmålene i læreplanen, i tillegg til at denne typen engasjement bidrar til økt forståelse rundt viktigheten av medborgerskap, sier rektor ved Konsmo skole, Kate Elisabeth Vigeland Berrefjord.

Målet er ifølge rektoren å arrangere «gledinguke» en gang på høsten og en gang i løpet av våren. Årets «gledinguke» ble lagt til uke 17, som startet 22. april.

I fjor høst innledet skolen «gledinguka» med at alle lærerne var ute i skolegården med fakler når elevene kom til skolen.

– Det ble overraskende godt mottatt i høstmørket. En annen dag var alle på tur sammen, der noen klasser lagde mat til de andre, eller skar opp frukt som de delte ut til de andre elevene. Fadderklassene var sammen og lekte eller leste sammen. Noen skrev positive hilsener til medelever, eller ansatte. Vi hadde også en dag der alle ble oppfordret til å gå med gøyale hodeplagg. Det ble spilt musikk ute i noen friminutt, og en del timer i hver enkelt klasse ble gjort om til «annerledes»-timer. Det som har blitt aller best mottatt er de tingene som har kommet som overraskelser, sier rektor Berrefjord, og legger til at alle klassetrinnene på skolen deltar i «gledinguka».

Denne gangen henvendte skolen seg også til sine sambygdinger, der formålet var å glede folk i lokalmiljøet.

I forkant av «gledinguka» oppfordret skolen alle i nærmiljøet som trengte hjelp til noe om å melde fra. Eksempelvis ting i hagen, i huset, hjelp til innkjøp eller annet som elevene sammen med skolens ansatte kan bidra med en time eller to i løpet av uka.

Konsmo skole med nabolag
Årets «gledinguke» på Konsmo skole lot seg merke også i nabolaget.
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 30.04.2024