Driftsmeldinger fra kommunen

Lyngdal kommunes system for innbyggervarsling ved hendelser knyttet til drift på vei, vann og avløp er basert på SMS-meldinger. Kombinert med informasjon publisert her på hjemmesiden, og delt på sosiale medier som Facebook og Twitter.

Skjer det eksempelvis brudd på en vannledning, eller kommunen planlegger gravarbeid med påfølgende veistengning, sendes det ut varsel om dette til berørte personer i det aktuelle området. Det blir da tegnet opp et varslingsområde i kartet. Alle med telefoner registrert innenfor dette området mottar varsel.

Vi gjør oppmerksom på at personer med hemmelig telefonnummer, eller nummer registrert på adresse utenfor varslingsområdet, ikke mottar slikt varsel.

Dette kan du gjøre noe med ved å registrere dine opplysninger via lenken under.

Lenke til servicevarsling.no

Oppdatert informasjon om planlagt og pågående gravearbeid i Lyngdal kommune finner du via den grønne knappelenken under.

Gravearbeid i Lyngdal

Tekniske tjenester

Sist endret: 19.02.2020