Drifts- og beredskapsmeldinger fra kommunen

Om varslingssystemet

Lyngdal kommune benytter varslingssystemet Varsling24.

Varsling24 varsler via SMS og epost, og med talemelding til fasttelefoner.

Innbyggervarslingen kombineres som regel også med informasjon publisert her på hjemmesiden.

Lenke til Varsling24

Når brukes varslingen?

Dersom kommunen planlegger grave- og vedlikeholdsarbeid med påfølgende vann- og / eller veistengning, sendes det ut melding om dette til de berørte. Tilsvarende når kommunen formidler farevarsler knyttet til beredskap. Melding kan sendes til innbyggere i hele kommunen, eller kun til berørte personer i et bestemt område. Ved det siste markeres det et varslingsområde i kartet, og alle med telefoner registrert innenfor dette området mottar da varsel.

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefon og epost til alle innbyggere over 16 år i en husstand, og til alle kontaktpersoner i en bedrift.

Alle enheter i et borettslag/sameie blir også varslet. Forutsetningen er at beboerne er oppført i Folkeregisteret med riktig adresse og at de har kontaktinformasjon i Kontaktregisteret.

  • Ved uforutsette hendelser som skjer etter kontortid eller i helg og helligdager, og som ikke håndteres av kommunens kriseberedskap, har ikke Lyngdal kommune per i dag noen vaktordning for innbyggervarsling. Eksempelvis ved brudd på vannledninger. Da varsles kun eventuelt berørte bedrifter og næringsliv.
  • For spørsmål rundt hendelser utenom åpningstid (kl. 08 til 15) kan vakttelefonen kontaktes på nummer 945 06 086. NB! Dette nummeret mottar ikke SMS-meldinger.

Tekniske tjenester ber imidlertid om forståelse for at det ikke alltid vil være mulig å anslå hvor lang tid det tar å utbedre en eventuell feil på vann, avløp eller annen infrastruktur.

Oppdatert informasjon om planlagt og pågående gravearbeid i Lyngdal kommune finner du via den grønne knappelenken under.

Lenke: Vei- og gravearbeid i Lyngdal

Savner du varsler fra Lyngdal kommune?

Dersom du opplever å ikke motta varsler fra Lyngdal kommune som du burde hatt, kan du selv sjekke og legge inn egne kontaktopplysninger på nettstedet varslemeg.no. Dette er ikke noe kommunen kan gjøre for deg.

Via knappelenken under kan du lese mer om Varsling24 og om hvordan du oppdaterer egne kontaktdata.

Lenke: Innbyggerinfo Varsling24

Sist endret: 19.06.2023