Drifts- og beredskapsmeldinger fra kommunen

Opplever du å ikke motta SMS-varsler fra Lyngdal kommune?

Dette kan du selv gjøre noe med ved å registrere dine kontaktopplysninger i Innbyggerportalen, som du finner lenke til lenger nede. Her kan du legge inn ditt telefonnummer og din epostadresse. Har du flere registreringer kan du her også slå av varsler for de numrene du ikke ønsker å motta melding på.

Å logge inn i Innbyggerportalen er enkelt. Du skriver inn telefonnummeret ditt, bekrefter at du ikke er en robot, og trykker på knappen "Send verifiseringskode". Den får du på SMS, og koden du har mottatt skriver du inn i feltet  "Angi verifiseringskode" – så er du inne.

At noen innbyggere ikke mottar varsler som sendes ut kan det være flere grunner til. Men den vanligste årsaken er skjult eller hemmelig telefonnummer, at nummeret er registrert på en adresse utenfor varslingsområdet, eller registrert i en annen kommune. Eksempelvis hos en arbeidsgiver.

Veiledning etter innlogging

  • Når du er innlogget i Innbyggerportalen vil du se et felt som heter "Adresselapp". Dette er et felt som fylles ut. Her kan du velge å skrive inn stedsnavnet hvor telefonen din er registrert, eller benytte betegnelser som hjemme, hytta, jobben eller lignende. Dette er for enklere å holde oversikten dersom man registrerer flere adresser i systemet.
  • Når du har fylt ut informasjonen din, vil systemet foreslå en adresse. For å aktivere dine opplysninger må du trykke på foreslått adresse.

NB! Det norske flagget foran feltet der du skal skrive inn telefonnummeret ditt indikerer at landskoden velges automatisk. Men dersom du har et mobilnummer som begynner med 47, må du på grunn av en svakhet i systemet skrive inn hele landskoden foran nummeret ditt. Altså 004747 osv ...

Lenke til Innbyggerportalen

Når brukes varslingen?

Lyngdal kommunes system for innbyggervarsling ved hendelser, eller ved feil / planlagt arbeid på vei, vann eller avløp, er basert på SMS-meldinger til telefoner registrert i kommunen. Innbyggervarslingen kombineres med informasjon publisert her på hjemmesiden, og delt på sosiale medier som Facebook og Twitter.

Skjer det eksempelvis brudd på en vannledning, eller kommunen planlegger gravarbeid med påfølgende vann- og / eller veistengning, sendes det ut melding om dette. Tilsvarende når kommunen formidler farevarsler knyttet til beredskap. Melding kan sendes til innbyggere i hele kommunen, eller til berørte personer i et bestemt område. Ved det siste markeres det et varslingsområde i kartet, og alle med telefoner registrert innenfor dette området mottar da varsel.

Oppdatert informasjon om planlagt og pågående gravearbeid i Lyngdal kommune finner du via den grønne knappelenken under.

Gravearbeid i Lyngdal

Sist endret: 01.03.2021