Gunn Venke er «Årets sykepleierleder» på Agder

Gratulerer til Gunn Venke Vigmostad Lund! Hun er kåret til årets sykepleierleder på Agder. Nominert til prisen av sine kolleger på Lyngdal helsehus.

Gratulerer til Gunn Venke Vigmostad Lund! Hun er kåret til årets sykepleierleder på Agder. Nominert til prisen av sine kolleger på Lyngdal helsehus.

«Hun er bare en helt fantastisk leder!»

Sånn er «omkvedet» når du spør Gunn Venkes kolleger ved korttidsavdelingen på helsehuset om hvorfor de nominerte henne til prisen «Årets sykepleierleder».

Årets sykepleierleder Gunn Venke Vigmostad Lund sammen med kolleger.jpg
Gunn Venke Vigmostad Lund ble nominert til prisen «Årets sykepleierleder» av sine kolleger ved korttidsavdelingen på Lyngdal helsehus. Her sammen med noen av dem.
Foto: Anne Sanden Kvinen, Lyngdal kommune

Avdelingsleder Gunn Venke Vigmostad Lund mottok prisen under markeringen av den internasjonale sykepleierdagen. Arrangementet i regi av Norsk sykepleierforbund (NSF) fant sted i Buen kulturhus i Mandal mandag 13. mai, med rundt 120 sykepleiere fra Agder til stede i Lindesnes-regionens storstue. Her var de samlet til faglig påfyll, sosialt samvær og ikke minst kåringene av hederstitlene «Årets sykepleier» og «Årets sykepleierleder» 2024.

Det er over 7500 NSF-sykepleiere på Agder, og alle har hatt muligheten til å nominere en kollega eller sykepleierleder de mener fortjener en ekstra utmerkelse.

Som det går fram av omtalen på NSF' egen hjemmeside var det mange nominerte til de to prisene.

Om årets sykepleierleder

Juryens begrunnelse for prisen «Årets sykepleierleder» i 2024:

«Et kinesisk ordtak sier at du kan klare å lure dine overordnede, men ikke dine underordnede. Å bli nominert til «Årets sykepleierleder»-pris av sine ansatte, er dermed noe som henger høyt.

Årets sykepleierleder er en tydelig leder, som ikke er redd for å stå i tøffe tak. Og det har det vært, med store økonomiske og organisatoriske omveltninger, og de som nominerer deg sier at du gjennom de tøffe prosessene har vist at du virkelig er stødig. De ansatte stoler på at du snakker deres sak, når det er behov for det, og tilrettelegger for at man har de beste forutsetninger for å yte tjenester av høy kvalitet.

Avdelingen du leder har fokus på høy faglig og etisk standard, og har svært fornøyde pasienter. Stadig mer kompliserte pasientforløp krever god kartlegging, høy kompetanse, gode koordineringsevner på tvers av sektorer og kommunegrenser – ja, det krever god ledelse.

Du setter tydelige mål for tjenesten, og viser vei. Du setter sykepleiefaget i front ved å drifte en avdeling med høy sykepleiefaglig kompetanse, og gir tillit til at faget blir utøvet til pasientenes beste. Du er opptatt av å videreføre kunnskapen til neste generasjon sykepleiere, og å øke kunnskapen til alle ansatte i tjenesten.

Årets sykepleierleder motiverer alle sine ansatte til å lære og utvikle seg. Flere sykepleiere på avdelingen du leder er under videreutdanning, og det blir tilrettelagt for at både helsefagarbeidere, og ufaglærte assistenter får muligheter for videre faglig utvikling, både ved utdannelse, kurs, opplæring og veiledning. Dermed stimulerer, tilrettelegger og utvikler du et godt fagmiljø i hele gruppen. Slik oppnår du gode pasientresultater i samarbeid med de ansatte.

Bilde av Gunn Venke Vigmostad Lund med diplom og blomster
«Årets sykepleierleder» på Agder i 2024, Gunn Venke Vigmostad Lund.
Foto: NSF Agder

Årets sykepleierleder skaper et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Et godt arbeidsmiljø gir arbeidsglede, og arbeidsglede er arbeidsplassens viktigste ressurs. Gjennom tidlig involvering av tillitsvalgte og verneombud skaper dere et godt arbeidsmiljø – og fagmiljø - sammen.

Du er opptatt av god turnusplanlegging, og har fokus på og kunnskap om helsefremmende turnuser. Denne kunnskapen deler og sprer du ut i kommunen du jobber i. Turnus er ikke for pyser, sies det. Du klarer å gjøre det litt bedre.

De som har nominert deg sier du er en positiv rollemodell, med mye kunnskap og en holdning som fremmer faget og tjenesten som en spennende og positiv karriere.

Ved å opprettholde god faglig og etisk standard, ta vare på sine ansatte, både faglig og sosialt, og samtidig oppfordre til å være en lærende arbeidsplass, driver du aktivt arbeid med å beholde og rekruttere medarbeidere.

«Årets sykepleierleder» er Gunn Venke Vigemostad Lund, avdelingsleder for korttidsavdeling KØH på Lyngdal helsehus».

Prisvinneren selv satt intetanende i salen da juryens begrunnelse for prisene som skulle deles ut ble lest opp, og ble både overrasket, rørt og glad over å bli kåret til «Årets sykepleierleder» på Agder i 2024.

 

På hjemmesiden til NSF, via lenken under, kan du lese mer om arrangementet i Buen og de to kåringene:

Lenke: Markering av sykepleierdagen

«Å bli nominert av sine kolleger, eller av sine ansatte når man er leder, er en spesiell hedersbetegnelse som henger høyt», slår NSF Agder fast, og gratulerer begge de to prisvinnerne med de flotte og velfortjente titlene «Årets sykepleier» og «Årets sykepleierleder».

  • Hederstittelen «Årets sykepleier» gikk til Inger Johanne Ousdal, som jobber på Sirdalsheimen i Sirdal kommune.

Datoen for den internasjonale sykepleierdagen er 12. mai. Dagen er innstiftet til minne om Florence Nightingale, som fikk stor betydning for utviklingen av det moderne sykepleiefaget. 12. mai er Nightingales fødselsdag.

Lenke: Den internasjonale sykepleierdagen

Lenke: Dette var Florence Nightingale

Sist endret: 14.05.2024