Nå tas helsehuset i bruk

Endelig er tiden kommet. Tre uker på overtid grunnet korona-pandemien. Men nå blir det flytting fra Lyngdal bo- og servicesenter til kommunens nye og flotte helsehus.

Endelig er tiden kommet. Tre uker på overtid grunnet korona-pandemien. Men nå blir det flytting fra Lyngdal bo- og servicesenter til kommunens nye og flotte helsehus.

«Dette har vi sett fram til lenge», sier brukerkoordinator og prosjektleder for Lyngdal helsehus, Ingunn Skretting.

Den opprinnelige planen var flytting fra Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) til Lyngdal helsehus i uke 17. Men på grunn av korona-pandemien måtte den planen skrinlegges. Det samme måtte planen om åpen dag 2. april. Nå er imidlertid flyttedatoene satt. Til stor glede og lettelse for både ansatte, tjenestemottagere og pårørende.

 • Første flyttedag er tirsdag 12. mai. Da skal et førtitall beboere tilknyttet institusjonstjenesten flytte inn helsehuset.
 • Uken etter står hjemmetjenesten for tur. Da flytter de for tiden 33 leietagerne i kommunens omsorgsboliger på LBS til nye Lyngdal helsehus. I og med dette er beboere i leiligheter, med tilhørende private eiendeler, må denne delen av flyttingen strekkes litt over tid. Planen er ifølge Skretting at 5-6 beboere flytter hver dag gjennom uke 21. Det vil si fra og med mandag 18. mai.

«Den opprinnelige tanken var at pårørende skulle få ta del i flyttingen av sine nærmeste. På grunn av smittefaren kan de ikke være like delaktige som først tenkt. Vi er i tett dialog med de for å finne alternative løsninger som ivaretar smittevern», sier Skretting.

Måtte gripe muligheten

At flyttingen skjer nå henger sammen med situasjonsbildet i Lyngdal kommune. Det er for tiden ingen personer registrert med covid19-smitte i kommunen, og det er en tilnærmet normalsituasjon driftsmessig.

«Vi måtte gripe muligheten. Vi har ingen garantier for at denne situasjonen vedvarer», sier virksomhetsleder for hjemmetjenester, Anne Sanden Kvinen. Administrasjonen for hjemmetjenester er allerede flyttet inn i helsehuset. I løpet av uke 21 kommer tjenestemottagerne etter.

«Men hvorfor ikke vente med flyttingen til korona-pandemien er over»?

«Dersom antagelsene om en smittetopp senere i år slår til, vil dette være langt bedre å håndtere på Lyngdal helsehus enn på LBS. Helsehuset er moderne og tilrettelagt. LBS er rett og slett lite egnet. Vi er derfor veldig glad og lettet for at vi nå får gjennomført flyttingen før sommeren. Det vil gjøre oss langt bedre rustet til å håndtere en smittesituasjon, og være en større trygghet for både beboere og ansatte», sier Ingunn Skretting og Anne Sanden Kvinen.

Lyngdal helseshus Skretting og Kvinen.jpg
Prosjektleder Ingunn Skretting (t.v.) og virksomhetsleder Anne Sanden Kvinen med flotte Lyngdal helsehus i bakgrunnen. I løpet av uke 20 og 21 blir det innflytting. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

De legger ikke skjul på at det er en viss risiko forbundet med å flytte. Men risiko- og sårbarhetsanalysene som er gjennomført konkluderer med at det er høyere risiko både for ansatte og beboere å bli værende på LBS, enn å flytte til det nye helsehuset.

Som en del av forberedelsene til flyttingen er det gjennomført flere personlige samtaler med brukere og pårørende, og det sendes ut egne informasjonsskriv.

Torsdag 7. mai ble også Lyngdal formannskap orientert om flytteplanene.

Glad og lettet

«Vi opplever at de aller fleste nå er veldig lettet og glad for at det endelig blir flytting», sier Ingunn Skretting og Hildegunn Vik Risnes. Sistnevnte er virksomhetsleder for institusjonstjenester, som flytter først.

Beboere på Byremo omsorgssenter er ikke omfattet av flyttingen til Lyngdal helsehus.

Opprinnelig var det også planlagt en åpningsfest i midten av mai. Det jobbes fortsatt med å få til en offisiell åpning av Lyngdal helsehus, men noen dato for dette er ikke satt ennå.

Tilbudene i Lyngdal helsehus

Det nye flotte helsehuset skal blant annet huse korttids- og langtidsopphold, kommunal øyeblikkelig hjelp, omsorgsboliger og hjemmetjenester. Her skal Lyngdal kommune møte framtidens helseutfordringer. Dette er tilbudene i helsehuset:

 • Dagsenter
 • Fysio- og ergoterapitilbud, samt syn og hørsel
 • Sykehjemslege
 • Tannklinikk
 • Sykepleieklinikk
 • Kjøkken
 • Kafeteria og kantine
 • Vaskeri
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Treningsmuligheter
 • Uteområder
Litt fakta om helsehuset
 • Bygging vedtatt i 2016
 • Byggestart på Bergesletta 28. mai 2018
 • Kostnadsramme ca. 460 millioner kr
 • Bruksareal på nærmere 13 500 kvadratmeter
 • 56 institusjonsplasser
 • 64 omsorgsboliger
 • Dagsenter

Sist endret: 08.04.2024