Helsesista inspirerte foreldre og foresatte

Bryt tabuer knyttet til depresjon, angst og ensomhet. Det var den klare oppfordringen fra Helsesista da hun holdt sitt foredrag for foresatte til elever fra 1. til 10. trinn i Lyngdal-skolene.

Bryt tabuer knyttet til depresjon, angst og ensomhet. Det var den klare oppfordringen fra Helsesista da hun holdt sitt foredrag for foresatte til elever fra 1. til 10. trinn i Lyngdal-skolene.

Etter initiativ fra kommunalt foreldreutvalg (Komfug) og virksomhetsleder for Oppvekst, Ingrid Alden, besøkte den kjente helseaktivisten og bloggeren Tale Maria Krohn Lyngdal torsdag 8. februar 2024, for å holde foredrag for foreldre og foresatte til elever fra 1. til 10. klassetrinn. Hun kaller seg Helsesista, og i Misjonskirken denne dagen holdt hun et inspirerende foredrag om ungdommers mentale helse. Under foredraget la hun blant annet vekt på viktigheten av åpenhet og kommunikasjon når det gjelder mentale helseproblemer blant ungdom. At det er viktig å tørre å snakke om følelser og utfordringer, og søke hjelp når det trengs.

Bryte tabuer

Blant de sentrale temaene som ble berørt under foredraget, var betydningen av å skape et trygt og støttende miljø på skolene, der alle føler seg sett og hørt. Helsesista understreket også viktigheten av å bryte tabuer rundt temaer som depresjon, angst og ensomhet, og oppfordret til åpenhet og empati i møte med medelever som sliter.

– Det er viktig å huske at det er helt normalt å ha det vanskelig innimellom. Det viktigste er å søke hjelp når man trenger det, enten det er hos venner, familie eller fagpersoner, sa Helsesista under foredraget.

Virksomhetsleder for Oppvekst, Ingrid Alden, uttrykte stor takknemlighet overfor Helsesista for å ha delt av sin kunnskap og erfaring.

– Vi er svært takknemlige for at Helsesista tok seg tid til å besøke oss. Hennes budskap om åpenhet og støtte er svært verdifullt, og vi vil fortsette å jobbe aktivt med å fremme god mental helse blant ungdommene våre, sier Alden.

Helsesista understreket betydningen av å inkludere alle, uavhengig av forskjeller i tankegang, livsstil eller tro.

– Det tar en hel landsby å inkludere de som er annerledes enn oss, påpekte hun.

Helsesista holder foredrag
Tale Maria Krohn, bedre kjent som Helsesista, under foredraget i Misjonskirken. Foto: Privat

Ærlighet og åpenhet

Viktigheten av ærlighet og åpenhet ble også fremhevet under foredraget. «Si ting ærlig og direkte, og husk at det er helt greit å vise følelser, selv om det betyr å gråte», oppfordret Helsesista.

Et annet sentralt tema var erkjennelsen av at livet inneholder både gode og vanskelige øyeblikk.

Fire sentrale fokuspunkter står igjen etter foredraget:

  • Inkludering
  • Ærlighet og åpenhet
  • Støtte til hverandre som foreldre
  • Tørre å være sårbare

Det vurderes også å lage plakater med utvalgte sitater fra Helsesistas foredrag, som kan henges opp på skolene som påminnelser om viktige verdier og holdninger. Som for eksempel dette:

«Det er helt normalt å ha det vanskelig innimellom»

– Gjennom ulike tiltak og aktiviteter vil skolene fortsette å legge til rette for et trygt og inkluderende læringsmiljø, der alle elever føler seg sett, hørt og ivaretatt, sier Ingrid Alden.

(Innholdet i denne artikkelen er skapt med assistanse av OpenAI, basert på referat fra komfugmøte 11. mars 2024 og tidligere publisert forhåndsomtale av arrangementet)

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 16.04.2024