Første valget i ny kommune

Valget mandag 9. september 2019 var historisk. Da ble det aller første kommunestyret i den nye kommunen valgt. Da kommunestyret konstituerte seg 17. oktober 2019, var det 35 folkevalgte som tok plass i den nyoppussede kommunestyresalen i Lyngdal rådhus. Også det et historisk stort antall folkevalgte.

Jan Kristensen (H) fikk fornyet tillit som ordfører i den nye kommunen. Det ble klart etter forhandlinger mellom Høyre og Kristelig Folkeparti etter valgnatten 9. september.

Jon-Are Åmland (Krf) ble valgt til varaordfører.

I det nye kommunestyret sitter de to partiene med flertallet alene.

Kontaktinfo ordfører

Unni Nilsen Husøy
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Kontaktinfo varaordfører

Eivind Arnt Husøy

Sist endret: 08.04.2024