Her får du historien om nye Lyngdal kommune

Audnedal og Lyngdal kommuner slo seg sammen fra 1. januar 2020. Men hva skjedde forut for sammenslåingen? Når startet prosessen, og ikke minst hvorfor søkte Audnedal og Lyngdal sammen?

Audnedal og Lyngdal kommuner slo seg sammen fra 1. januar 2020. Men hva skjedde forut for sammenslåingen? Når startet prosessen, og ikke minst hvorfor søkte Audnedal og Lyngdal sammen?

Tidligere rådmann i Lyngdal kommune, Norman Udland, og prosjektleder for sammenslåingsprosessen, Ann Karin Fuglestad, gir deg nå hele historien om nye Lyngdal kommune.

«Dersom denne historien skulle bevares for ettertiden, var det viktig å gjøre dette arbeidet nå. Selv om sammenslåingen er veldig nært i tid, så glemmer man uhyggelig fort», smiler Norman Udland.

Men ut fra det som nå er publisert her på Lyngdal kommunes hjemmeside, ser det ut til at både han og tidligere prosjektleder Fuglestad har husket det aller meste.

«Vi syntes også det var veldig spennende å få frem hvordan de regionale medieaktørene fulgte denne sammenslåingsprosessen», sier Fuglestad. Materialet inneholder derfor også mange avisartikler og TV-innslag fra NRK Sørlandet.

Arbeidsmøte nye Lyngdal-historien.jpg
Innspurten: Norman Udland (t.v.) og Ann Karin Fuglestad gjør siste finpussen før publisering sammen med redigerer Hallgeir Fiddan, medansvarlig for kommunens hjemmeside.

To hoveddeler

Historien om nye Lyngdal er delt i to seksjoner med underkapitler. Norman Udland har forfattet seksjonen som har fått tittel «Veien fram til vedtak om sammenslåing». Her beskriver han utførlig prosessen sett fra ulike perspektiver: Fra et nasjonalt ståsted, Agder-perspektivet og ikke minst sett fra kommunene Audnedal og Lyngdal.

Ann Karin Fuglestad har ført i pennen seksjonen «Rigging av ny kommune». Her er hun innom arbeidet med intensjonsavtalen, den politiske fellesnemnda som hun drev saksforberedelser for, prosjektorganiseringen og arbeidet med ny administrativ og politisk organisering, arbeidet med nytt kommunevåpen, ordførerkjede og arbeidsgiverstrategi. For å nevne noe.

Et viktig stykke lokalhistorie

Nå er historien om nye Lyngdal tilgjengelig via kommunens hjemmeside. Det som startet med sonderinger mellom flere kommuner i Lister- og Lindesnes-regionene allerede i 2014. Underveis var det prosess både med «Lister 5» og «Lyngdal 5», før det ble «Lyngdal 4», deretter «Lyngdal 3», og til slutt «Lyngdal 2». Sammenslåingen av Audnedal og Lyngdal fra 1. januar 2020.

DSC_9422 (2).JPG nye Lyngdal-historien HOVED.JPG
Historieskriverne: Norman Udland og Ann Karin Fuglestad har sørget for å føre historien om nye Lyngdal i pennen. Redigerer Hallgeir Fiddan viser inngangssiden til nye Lyngdal-historien.

I tillegg til at et viktig stykke lokalhistorie nå er sikret for ettertiden, dokumenterer «Historien om nye Lyngdal» til fulle at det å slå sammen kommuner er et omfattende, ressurs- og tidkrevende arbeid. Det er ufattelig mange detaljer som skal på plass, også i tiden etter at en sammenslåing er et faktum. Og parallelt med at det jobbes med sammenslåing, skal to kommuner driftes som før.

Hele historien om nye Lyngdal kommune finner du via knappelenken under.

Sånn ble nye Lyngdal til

Tekst og bilder: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 08.04.2024