Hun er barn og unges talsperson i plansaker

Mary-Ann Skårdal er i kommende fireårsperiode valgt som barn og unges representant i plansaker. Ombudsrollen ble gitt henne av kommunestyret i møtet 16. november.

Mary-Ann Skårdal er i kommende fireårsperiode valgt som barn og unges representant i plansaker. Ombudsrollen ble gitt henne av kommunestyret i møtet 16. november.

– Jeg er takknemlig og glad for å ha blitt valgt til dette vervet, og er klar til å ta fatt på rollen som barnas talsperson i plansaker, og sørge for at barn og unges interesser blir ivaretatt. Barnas og unges oppvekstvilkår er noe som opptar meg, sier Mary-Ann Skårdal.

Mary-Ann Skårdal
Mary-Ann Skårdal gleder seg til å ta fatt på rollen som barn og unges talsperson i plansaker. Foto: Privat

Hun er selv både mor, fostermor og bestemor, og har i over 25 år jobbet med barn og unge i flere forskjellige roller. Hun er generelt samfunnsengasjert, og satt forrige valgperiode som fast representant for Høyre i det politiske utvalget for barn og oppvekst. Både forrige periode, og inneværende valgperiode, er hun vararepresentant til kommunestyret. Hun har i tillegg også vært kommunens representant i skolemiljøutvalget (SMU) og samarbeidsutvalget (SU) ved både Årnes skole og Lyngdal ungdomsskole. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter i skolesamfunnet, og skolens øverste samarbeidsorgan.

Mary-Ann Skårdal har også arbeidet med barn og unge, og inntil nylig vært tilknyttet Bufetat. En jobb hun hadde i 16 år. Hun har også jobbet som tilsynsperson i fosterhjem, og har oppdrag som tilsynsperson ved beskyttet samvær.

Barn og unges representant i plansaker velges for fire år av gangen, og følger valgperioden. Mary-Ann Skårdal er med andre ord valgt for årene 2023 til 2027. Valget ble gjort av Lyngdal kommunestyre i møtet torsdag 16. november 2023. Via lenken under kan du se opptaket fra da valget ble gjort.

Lenke: Kommunestyret velger barn og unges talsperson

Via knappelenken under kan du lese mer om hva rollen som barn og unges representant i plansaker innebærer.

Lenke: Barn og unges talsperson

Kontaktinformasjon

Mary-Ann Skårdal

Sist endret: 08.04.2024