Hun er kommunens nye kommunalsjef

Ingunn Skretting er ansatt som kommunalsjef for Helse og velferd i Lyngdal kommune. Dette er en nyopprettet stilling, men antall kommunalsjefer er nå det samme som ved overgangen til ny kommune.

Ingunn Skretting er ansatt som kommunalsjef for Helse og velferd i Lyngdal kommune. Dette er en nyopprettet stilling, men antall kommunalsjefer er nå det samme som ved overgangen til ny kommune.

Ingunn Skretting vet godt hva hun går til, ettersom hun har fungert i stillingen siden den ble vedtatt opprettet for et års tid siden. Med henne på plass er også antall kommunalsjefer det samme som ved overgangen til ny kommune 1. januar 2020. Eneste forskjellen er at nye Lyngdal da ikke hadde egen kommunalsjef for helse og velferd. Behovet for en slik stilling utkrystalliserte seg underveis.

Krevende år

– Det har som kjent vært krevende år for helse- og velferdstjenesten i Lyngdal kommune, og nye krevende oppgaver venter. Vi blir flere eldre og færre yrkesaktive som skal ivareta arbeidsoppgavene. Vi må derfor tenke nytt om hvordan vi i årene som kommer skal løse disse oppgavene. Helsepersonell-kommisjonen la nylig fram sin rapport «Tid for handling». Denne blir viktig framover. Ikke bare for helsetjenesten, men for hele samfunnet. Vi må se på endringer i ansvars- og oppgavefordelingen mellom de ulike fagkompetansene, og bruke rette personer på rett sted, sier Skretting og legger ikke skjul på at hun gleder seg til å fortsette den reisen hun allerede har startet på.

– Jeg kjenner organisasjonen godt fra ulike roller og innfallsvinkler de siste 10 årene. Lyngdal kommune er en flott arbeidsplass med trivelige kolleger, og et solid og velfungerende lederteam. Kommunen har så mange dyktige ansatte og ledere, som står på dag og natt for å gi gode tjenester, og som jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet med, sier hun.

Ingunn Skretting i helsehustrappen
Ingunn Skretting er nyansatt kommunalsjef for Helse og velferd i Lyngdal kommune. Her har hun tatt oppstilling i den iøynefallende trappen på helsehuset. Et byggeprosjekt hun var sterkt delaktig i. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Helsehuset som masteroppgave

Ingunn Skretting er utdannet sykepleier, og hun har tatt en master i helseledelse. I tillegg har hun videreutdanning i veiledningspedagogikk og et studium som heter «Helse og omsorg i plan». Hun har jobbet i Lyngdal kommune siden 2013. Hun startet som fagutvikler, men har i løpet av disse årene vært innom en rekke ansvarsområder. Blant annet var hun en sentral del av prosjektledelsen da Lyngdal helsehus ble planlagt og bygget. Erfaringene fra helsehus-prosjektet tok hun også med seg inn i arbeidet med masteroppgaven, som fikk tittelen «Hvordan var ansatte medvirkende ved bygging av nytt helsehus i Lyngdal kommune? Hvilke faktorer var avgjørende for involveringen og hvordan påvirket det byggets utforming og funksjonalitet?».

Som om ikke alt dette er nok har Skretting også jobbet som rådgiver innen kvalitet- og internkontroll, og hun har vært involvert i det såkalte SIO-prosjektet, statlig finansiering av helse- og omsorgstjenestene. Før hun kom på lønningslisten til Lyngdal kommune jobbet hun i spesialisthelsetjenesten, hun har bakgrunn som sykepleier ved akuttmottaket og legevakten i Flekkefjord, og hun har vært fagutvikler, leder og konsulent på sykehuset i Drammen. Byen hun opprinnelig kommer fra.

Dette var bare noen utdrag fra en svært rikholdig CV, som til fulle dokumenterer at Lyngdal kommune nå har sikret seg en kommunalsjef med en sjelden bred erfarings- og kompetansebase, og som i tillegg er genuint opptatt av å optimalisere kvaliteten på de helse- og omsorgstjenestene kommunen leverer til sine innbyggere.

– Ja, jeg er motivert av ønsket om å være med på å utvikle gode tjenester til Lyngdals innbyggere, med fokus på kvalitet og kontinuerlig forbedringsarbeid, poengterer hun.

Kjærligheten

Utenfor sitt kommunale virke er Ingunn Skretting blant annet engasjert i Misjonskirken i Lyngdal, og hun setter stor pris på turer i skog og mark. Hun er gift med en lyngdøl, og sammen har de to barn (og en hund).

– Det var kjærligheten som førte meg til Lyngdal. Har nå bodd her i 17 år, og stortrives, smiler Ingunn Skretting.

Les mer

Lenger oppe i artikkelen nevner Ingunn Skretting Helsepersonellkommisjonen og rapporten «Tid for handling». Dette kan du lese mer om via lenkene under.

Lenke: Info om Helsepersonellkommisjonen

Lenke: Utredningen «Tid for handling»

Ingunn Skretting foran helsehuset
Ingunn Skretting foran inngangspartiet til Lyngdal helsehus. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 08.04.2024