Få din egen «elektroniske feier»

Lyngdal kommune får jevnlig spørsmål om når feieren kommer. Nå kan du få din egen «elektroniske feier» i skorsteinen din!

Lyngdal kommune får jevnlig spørsmål om når feieren kommer. Nå kan du få din egen «elektroniske feier» i skorsteinen din!

Når kommer feieren?

Dette er et spørsmål som de ansatte på kommunens innbyggertorg ofte får.

Men feieren, i tradisjonell forstand, finnes ikke lenger. Nå heter det brannforebygger.

– Det nye navnet beskriver mye bedre hva arbeidet går ut på. I dag gjør brannforebyggeren mye mer enn å feie skorsteiner. En brannforebygger kommer på tilsyn og treffer huseier, snakker om generell brannsikkerhet, og feier selvfølgelig skorsteinen om det er behov. Såkalt behovsprøvd feiing. I etterkant får huseier en rapport som beskriver om noe må utbedres, eller om det er trygt og godt, forklarer Anders Kristoffersen, driftsleder ved boligseksjonen hos Brannvesenet Sør.

Anders Kristoffersen Brannvesenet Sør.jpg
Driftsleder Anders Kristoffersen.

– Men hvorfor må huseiere betale gebyr når det ikke lenger utføres regelmessig og rutinemessig feiing?

– Behovsprøvd feiing betyr at vi kommer på tilsyn eller feier når det er behov. Dette styres av en risikovurdering som er unik for hvert bygg, og som i hovedsak baserer seg på faglige vurderinger som gjøres under feiing og tilsyn. Gebyret som kommunene krever inn går til å opprettholde tilbudet om tilsyn og feiing, og henger ikke sammen med hvor ofte et bygg får utført selve feietjenesten. Om feiing skulle vært utført årlig ville størrelsen på beløpet vært betydelig høyere enn det er i dag. Størrelsen på avgiften er regulert ut fra et gjennomsnitt av tilsyn og feiefrekvens på alle fyringsanleggene vi har i vårt område, sier Kristoffersen.

Ønsker deltagere til pilotprosjekt

Ny teknologi åpner imidlertid nå for at huseiere nærmest kan få sin egen elektroniske feier permanent plassert i skorsteinen.

– Vi plasserer rett og slett ut en sensor i skorsteinen. Denne vil være med på å avdekke når det er behov for feiing, og registrere om en pipebrann skulle oppstå, og dermed bidra til økt sikkerhet hjemme hos innbyggerne. Dette er et pilotprosjekt som Brannvesenet Sør er med i, og som vi ønsker å få huseiere med på. Vi har allerede fått mange hundre frivillige deltakere, men trenger enda flere. Totalt skal tusen slike skorsteinssensorer monteres. De som ønsker å være med i prosjektet og bidra til å utvikle teknologien videre kan ta kontakt med oss. Å delta medfører ingen ekstra kostnader, sier Anders Kristoffersen.

Meld deg på her

Er du interessert i å høre mer om dette pilotprosjektet, eller du vil delta i det, benytter du epostlenken under. Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer. Som nevnt over er det ingen ekstra kostnader forbundet med dette. Kun ekstra trygghet.

Epost feier@brannsor.no

Mer informasjon om både sensorteknologien og andre brannforebyggende tiltak finner du her:

Brannvesenet Sør

Infoside om tilsyn og feiing

Skorsteinssensor Brannvesenet Sør.png
Tusen slike sensorer skal Brannvesenet Sør montere på skorsteiner rundt i sine seks eierkommuner. Ønsker du å delta i dette pilotprosjektet så ta kontakt. Foto: Brannvesenet Sør

Kontaktinfo for henvendelser

NB! Gjelder henvendelsen branntilsyn og feiing rettes den direkte til brannvesenet, og ikke til Lyngdal kommune. Bruk da epostadressen over.

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024