Informasjon om arbeid på skorstein og pipe

Lyngdal kommune ønsker å bidra til at innbyggere får oppført sin skorsteinspipe på lovlig måte.

Lyngdal kommune ønsker å bidra til at innbyggere får oppført sin skorsteinspipe på lovlig måte.

I en tid nå har Lyngdal kommunes byggesaksavdeling mottatt påfallende få søknader for arbeid på pipe og skorstein, herunder montering av ny pipe, renovering av eksisterende pipe mv.

Etter samråd med brannvesenet og fagmiljøet minner derfor byggesaksavdelingen om at ansvarlige foretak skal levere inn slike søknader i forkant av arbeidene. Det må da også påregnes minimum 3 uker til saksbehandling.

Ved sluttført arbeid skal det søkes om ferdigattest. Det er ikke tillatt å fyre opp før dette er på plass.

– Kommunen vil etter hvert gjennomføre tilsyn for å få kontroll over hvilke arbeid på piper og skorsteiner som er utført uten de nødvendige tillatelser og ansvarserklæringer, påpeker fagansvarlig Harald Øyvin Hol.

Harald Øyvin Hol med hustegning IMG_3506.jpeg
Fagansvarlig Harald Øyvin Hol minner om at det ikke er tillatt med rykende skorsteinspiper før ferdigattest er på plass. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Gebyret for behandling av søknad om arbeid på pipe/skorstein ble ved budsjettbehandlingen i desember 2021 redusert fra 8000 til 2000 kr.

– Men arbeid utført uten at det foreligger søknad og tillatelse vil måtte påregne betydelig større kostnader enn 2000 kroner, presiserer Hol.

Søknadsplikten følger direkte av loven. Informasjon om hvordan denne plikten kan innfris finnes via lenken under.

Omsøking av pipe og skorstein

Skorstein eller pipe?

Hva er skorstein og hva er pipe? Det er lett å bli forvirret. Særlig fordi skorstein, pipe og skorsteinspipe er begrep som i dag brukes litt om hverandre. Den opprinnelige betydningen av ordet skorstein var «ildsted» eller «peis». Skorsteinen var altså ildstedet inne i en bygning, mens pipen betegnet røykrøret videre gjennom huset og taket. I nyere tid er betydningen av ordet skorstein utvidet til også å gjelde røykpipen over tak. Det franske ordet cheminée har hatt en tilsvarende betydningsutvidelse. Opprinnelig betydde det et ildsted (fra latin caminus, «kamin»), men i moderne fransk betyr det både «peis» og «røykpipe» over tak. Alt dette ifølge Wikipedia

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024