Se ismassene fra luften

Is-proppen ved hengebroa over til Bringsjordneset løste seg opp i morgentimene onsdag 24. januar, og elvevannet kunne renne fritt igjen i sitt naturlige løp. Her kan du se dronebilder av de enorme ismassene.

Is-proppen ved hengebroa over til Bringsjordneset løste seg opp i morgentimene onsdag 24. januar, og elvevannet kunne renne fritt igjen i sitt naturlige løp. Her kan du se dronebilder av de enorme ismassene.

Lyngdal kommune satte krisestab utpå ettermiddagen mandag 22. januar, og iverksatte da forberedende tiltak med tanke på å kunne håndtere en eskalert flomsituasjon. Blant scenariene det da ble tatt høyde for var evakuering av beboere fra de antatt mest flomutsatte områdene nedstrøms fra hengebroa.

Heldigvis gikk alt godt. Is-proppen løste seg etter hvert opp, og isflakene ble fraktet med strømmen ut til fjorden. Hengebroa er fortsatt intakt, og flom-trusselen slo ikke til.

De voldsomme ismassene i elveløpet var et spektakulært syn, og tiltrakk seg forståelig nok mange skuelystne.

Lyngdal kommune fløy over området med drone tirsdag ettermiddag, for å dokumentere hendelsen. Her deler vi noen av bildene vi tok. Forhåpentligvis blir det lenge til neste gang en tilsvarende dramatisk situasjon oppstår.

DJI_0441.JPG
Situasjonsbilde tirsdag 23. januar.
Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
DJI_0445.JPG
Situasjonsbilde tirsdag 23. januar.
Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
DJI_0446.JPG
Situasjonsbilde tirsdag 23. januar.
Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
DJI_0453.JPG
Situasjonsbilde tirsdag 23. januar.
Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
DJI_0456.JPG
Situasjonsbilde tirsdag 23. januar.
Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Dronebilde av is-proppen ved hengebroa
Situasjonsbilde tirsdag 23. januar.
Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Hendelsen oppsummert

Fra møtet i kriseledelsen kl. 10.30 tirsdag 23. januar:

  • Tekniske tjenester har vurdert situasjonen ved hengebroa, og ser ikke behov for å iverksette tiltak for å løse opp is-proppen. Det vurderes som mer fordelaktig å la den ligge i fred, og smelte naturlig. Nå har også vannstanden gått litt ned. Det er imidlertid meldt mer nedbør til kvelden tirsdag, og vannstanden vil ventelig da stige noe igjen.
  • Det er foreløpig ikke avtalt nye møter i kriseledelsen tirsdag.

Krisemøte tirsdag 23. januar kl. 08:

Meldingen fra virksomhetsleder for Tekniske tjenester, Svein Jarle Haugland, til møtet i kriseledelsen kl. 08 var at det i løpet av natten ikke hadde vært store endringer knyttet til problem-isen som stanger mot hengebroa over til Bringsjordneset. Likevel ble situasjonen oppfattet som litt mindre kritisk, grunnet en periode med oppholdsvær, og at det er observert at noe vann renner unna.

Rennende vann bidrar også til å framskynde smeltingen, og forhåpentligvis en naturlig kontrollert oppløsning av denne isproppen. Det er også observert åpne råker nedstrøms. På bakgrunn av dette vurderes det at flomfaren i alle fall ikke er økt i løpet av natt til tirsdag.

Når dagslyset kommer skulle det vurderes om det finnes tiltak som kan settes inn, eller om man bare skal la naturen gå sin gang.

Situasjonsbildet mandag 22. januar:

Ved 11.30-tiden mandag 22. januar hadde det proppet seg med is ved broa over til Birkelandsgarden i Kvås. Denne proppen løste seg etterhvert opp av seg selv. Gravemaskin ble rekvirert til området for å fjerne is og forebygge nye ispropper, som ikke bare kan føre til oversvømmelser, men i verste fall også true brokonstruksjoner.

Også ved Grøvan bro ble det på formiddagen meldt om en stor ispropp, men også denne løste seg opp naturlig.

Utpå ettermiddagen mandag ble det kritisk for hengebroa over til Bringsjordneset, ettersom is lenger oppe i vassdraget sprakk opp og beveget seg nedover. Det var voldsomme ismasser som trykket på brokonstruksjonen, og presset elvevannet inn over neset. Broa ble stengt for trafikk.

På grunn av isen ble flomfaren vurdert som overhengende også for de andre områdene nedstrøms. Det ble sendt ut SMS-varsel fra kommunen til beboere og grunneiere i de antatt mest flomutsatte områdene på Årnes, Grøndokkmoen og Kvavik.

  • Mandag 22. januar kl. 16.30 satte Lyngdal kommune krisestab

Situasjonsbildet var nå uoversiktlig, uforutsette situasjoner kunne oppstå og det var svært vanskelig å forutsi konsekvensene.

Bildene under viser hvor fort situasjonen endret seg bare i løpet av noen få timer mandag formiddag. Det ene bildet ble tatt kl. 11 på formiddagen, mens det andre ble tatt ved 14-tiden. Kl. 11 var veien på andre siden av broen fortsatt farbar. Kl. 14 flommet elvevannet innover neset.

Bilde av stengt hengebro
Hengebroa over til Bringsjordneset kl. 11. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Klikk på bildet for større visning
Bilde av hengebroa
Hengebroa over til Bringsjordneset kl. 14. Som bildet viser har isen nå presset elvevannet inn over neset. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune
Klikk på bildet for større visning

Lekkasjer fra skoletak

På møtet i kriseledelsen mandag morgen kunne virksomhetsleder Svein Jarle Haugland i tillegg orientere om at det var oppstått lekkasjer både på Årnes skole og Byremo barneskule. Dette på grunn av smeltevann på taket. Lekkasjene har ikke påvirket skoledriften.

Byremo barneskule fra luften
Fra Byremo barneskule er det meldt om vanninntrenging fra taket. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Klikk på bildet for større visning

Utfordrende for hjemmesykepleien

Ifølge kommunalsjef for Helse og velferd, Ingunn Skretting, tok det mandag tid for hjemmetjenestens folk å komme seg rundt til tjenestemottagerne. Hovedveiene var det lite problemer med, men langs flere småveier og i byggefelt var det isete og glatt, og de ansatte i hjemmetjenesten måtte kjøre veldig forsiktig og ta tiden til hjelp.

– Derfor brukte de også lengre tid enn normalt på å komme rundt. Noe vi ber om forståelse for, orienterte Skretting.

Ifølge Skretting valgt de mandag også å stenge dagsenteret på Konsmo, på grunn av krevende kjøreforhold for minibussen som frakter brukere fram og tilbake.

Skoleskyssen mandag morgen forløp i all hovedsak som normalt. Noen ganske få elever måtte på grunn av kjøreforholdene bli hjemme.

  • Informasjonen som er publisert her ble mandag formiddag også formidlet videre i en pressemelding til lokale media. Den kan du laste ned via lenken under.

Lenke til mediemelding 22.01.24

Sist endret: 08.04.2024