IT-avdelingen betrygger: Overgrepsfilter på plass i Lyngdal

Én av tre kommuner har ikke system for blokkering av nettsider som kan brukes til seksuell utnyttelse av barn og unge på nettet. Det viser en kartlegging gjort av Kunnskapsdepartementet. I Lyngdal er dette på plass.

Én av tre kommuner har ikke system for blokkering av nettsider som kan brukes til seksuell utnyttelse av barn og unge på nettet. Det viser en kartlegging gjort av Kunnskapsdepartementet. I Lyngdal er dette på plass.

Resultatet av Kunnskapsdepartementets kartlegging ble presentert i Kommunal Rapport 19. april i år. En artikkel som også ble hentet opp av VG.

IT-rådgiver i Lyngdal kommune, Trond Andresen, betrygger at denne typen overgrepsfilter er aktivert på kommunens nettverk.

Kort fortalt har Lyngdal kommune:

  • nettfilter mot vold og porno
  • oppdatert URL-filter fra Politiet/Kripos
  • tvunget sikkert søk på Bing og Google for gjester, elever og beboere

– Vi har altså ulike filtre på plass på kommunens og skolenes nettverk. Hensikten er å stoppe pornografi, vold og cybertrusler, sier Andresen, og legger til at webfilteret vedlikeholdes sentralt av kommunens brannmurleverandør.

I tillegg er det manuelle filter som fungerer slik at nettleverandører mottar en liste fra Politiet/Kripos over nettsteder som skal sperres spesielt.

– Denne listen er gradert informasjon som deles mellom politiet og nettleverandør, men hovedinnholdet er nettsteder som er kjente møteplasser der overgripere forsøker å få kontakt med barn. Vi benytter denne listen og oppdaterer den jevnlig, sier Andresen.

For søkemotorene Bing og Google har Lyngdal kommune aktivert innstillinger for sikkert søk. Dette tvinger alle klienter på nettverket til å benytte søkemotorene i modus der alle ikke-barnevennlige resultater blir filtrert bort.

– Vi har de siste årene, som et resultat av de ROS-analysene vi har gjennomført, innført flere tiltak knyttet til dette. Men dette handler ikke bare om å få på plass gode tekniske løsninger. Det handler også om godt nettvett. Derfor er det i tillegg helt nødvendig for kommunen også å spille på lag med foreldre og foresatte, sier kommunalsjef for Organisasjon og utvikling i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg.

Trond Andresen foran PC
Trond Andresen er IT-rådgiver i Lyngdal kommune.
Foto: Ole Åsmund Brattfjord

Nettvett og tillit

– Vi har altså en del tekniske løsninger på plass, og vi legger til grunn at filtrene våre fungerer tilfredsstillende. Men bruk av kommunens internettlinje er også basert på en viss grad av tillit. Vi er avhengige av at elever, gjester og andre brukere utviser godt nettvett og benytter tjenestene hensynsfullt. Filtrene er heller ingen absolutt garanti for at gjester eller elever ikke får tilgang på nettsider de ikke bør være på. Det vil alltid finnes metoder for å omgå hindringene. Men så langt har vi gjort det vi kan for å forhindre dette, eller i alle fall gjøre det vanskeligst mulig, sier Andresen og legger til:

– Selv om vi har gode filter både på skole, i hjemmet og på andre gjestenettverk, er det vanskelig å sikre elevene fullt ut. Eksempelvis har alle elever på barneskolene egen iPad. På disse er det mulig å slå på Apple sitt innebygde nettfilter. Men etter råd fra ulike aktører er det besluttet å ikke aktivere dette, fordi filteret ikke har mulighet for fininnstillinger. Dermed blokkeres også sider som er nyttige for skolene. Eksempel på dette kan være seksualundervisningsmateriale fra NRK og andre aktører. Så i tillegg til de tekniske løsningene vi har på plass er det også helt nødvendig med god opplæring i nettvett, sier IT-rådgiver Andresen og viser til et par utvalgte nettsider med god informasjon om dette. Se lenkene under.

Lenke: Snakk med barna om nettbruk

Lenke: Gode nettvettregler

Filter for hjemme-nettverk

For å sikre elevers bruk av skolens og privat IKT-utstyr på hjemmenettverk, kan også foresatte benytte ulike filtertjenester.

– Nettleverandøren har gjerne informasjon om dette og kan ha egne tjenester som kan aktiveres. Det kan også benyttes gratis- eller betal-tjenester fra kommersielle aktører, opplyser Trond Andresen men legger til at Lyngdal kommune også har en plan for dette:

– Vi er i gang med å sette opp sikkert søk og URL-filter på iPad-er også utenfor kommunens nettverk. Dette er planlagt utrullet i løpet av våren, sier han.

Tjenestene som er enklest å ta i bruk for hjemme-nettverk baserer seg gjerne på såkalt DNS-filtrering. Et system som blokkerer nettsteder og innhold før det i det hele tatt kan åpnes og lastes ned på enheten din. DNS-filter er også en sikring mot skadelig programvare.

For hjemme-nettverk henvises også til aktivering av Google sikkert søk og aktivering av aldersbegrensning på YouTube og andre tjenester rettet mot barn.

– Mulighetene avhenger gjerne av det tekniske nettverksutstyr man har kjøpt, eller som er levert av nettleverandøren, sier IT-rådgiver Trond Andresen.

Her er noen aktuelle lenker om dette:

Lenke: Oppsett av DNS-filter

Lenke: Aktivering av sikkert søk

Lenke: Nettsikkerhet for barna

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 30.04.2024