Kommunen har ansatt demenskoordinator og kreftkoordinator

Begge de nyopprettede stillingene som demens- og kreftkoordinator i Lyngdal kommune er nå besatt.

Begge de nyopprettede stillingene som demens- og kreftkoordinator i Lyngdal kommune er nå besatt.

Begge stillingene er besatt av interne søkere, og begge heter Anne.

  • Kreftkoordinator:
    Anne Øpstad, 34 år, sykepleier ved korttidsavdeling på Lyngdal helsehus. Holder i tillegg på med videreutdanning innen lindring.
Anne Øpstad portrett
Anne Øpstad. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
  • Demenskoordinator:
    Anne Låtveit, 38 år. Har også vært ansatt som sykepleier ved korttidsavdelingen på helsehuset. Holder for tiden på med videreutdanning innen demensomsorg.
Anne Låtveit portrett
Anne Låtveit. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

– Begge to brenner veldig for fagfeltene, og vi er svært takknemlige over å få så dyktige kollegaer inn i disse viktige stillingene, sier Trine Hompland, konstituert avdelingsleder ved Forvaltning i Lyngdal kommune.

Både kreftkoordinator og demenskooordinator er 50 prosents stilling. Begge er imidlertid ansatt i 100 prosent stilling, og skal i koordinatorrollene være 50 prosent knyttet til avdelingen Forvaltning, med kontorsted på rådhuset, mens den andre halvdelen er i sykepleieturnus på helsehuset.

Sist endret: 08.04.2024