Kommunen har ansatt demenskoordinator og kreftkoordinator

Begge de nyopprettede stillingene som demens- og kreftkoordinator i Lyngdal kommune er nå besatt.

Begge de nyopprettede stillingene som demens- og kreftkoordinator i Lyngdal kommune er nå besatt.

Begge stillingene er besatt av interne søkere, og begge heter Anne.

  • Kreftkoordinator:
    Anne Øpstad, 34 år, sykepleier ved korttidsavdeling på Lyngdal helsehus. Holder i tillegg på med videreutdanning innen lindring.

  • Demenskoordinator:
    Anne Låtveit, 38 år. Har også vært ansatt som sykepleier ved korttidsavdelingen på helsehuset. Holder for tiden på med videreutdanning innen demensomsorg.

– Begge to brenner veldig for fagfeltene, og vi er svært takknemlige over å få så dyktige kollegaer inn i disse viktige stillingene, sier Trine Hompland, konstituert avdelingsleder ved Forvaltning i Lyngdal kommune.

Både kreftkoordinator og demenskooordinator er 50 prosents stilling. Begge er imidlertid ansatt i 100 prosent stilling, og skal i koordinatorrollene være 50 prosent knyttet til avdelingen Forvaltning, med kontorsted på rådhuset, mens den andre halvdelen er sykepleieturnus på helsehuset.

Oppstart er ifølge Hompland noe usikkert, men mest sannsynlig over sommeren.

Sist endret: 26.04.2023