Kommunen har fått sin første arrangementsveileder

Planlegger du et arrangement på offentlig grunn, og lurer på hvordan du skal gå fram? Da sjekker du arrangementsveilederen.

Planlegger du et arrangement på offentlig grunn, og lurer på hvordan du skal gå fram? Da sjekker du arrangementsveilederen.

Arrangementsveilederen for Lyngdal kommune ble vedtatt av utvalget for kultur og samskaping 29. mars 2023. Veilederen er tenkt å være et hjelpemiddel for store og små arrangører slik at for eksempel lover, regler og søknadsfrister overholdes. En slik veileder har ikke kommunen hatt tidligere. Det er lagt ned et solid stykke arbeid for å få laget veilederen, der både brann, politi og arrangør-bransjen har deltatt i utarbeidelsen.

– Formålet med veilederen er å skape forutsigbarhet for arrangører, samtidig som den er retningsgivende for kommunen i behandling av forespørsler og søknader i forbindelse med arrangementer, sier virksomhetsleder for Kultur i Lyngdal kommune, Jan Seland.

Den nye veilederen gjelder i utgangspunktet for utendørsarrangementer på offentlig grunn i Lyngdal kommune, og hva du som arrangør da må ta hensyn. Men i veilederen finnes det råd som også gjelder for større arrangementer på privat grunn.

Via lenken under finner du informasjonssiden med selve veilederen. For kjapt å finne denne kan du også spørre vår samtalerobot Kommune-Kari.

Lenke: Arrangementsveileder for Lyngdal kommune

Dronefoto av Konsmo skole
Hvordan går du fram hvis du for eksempel ønsker å leie lokale eller uteområde ved Konsmo skole? Sjekk arrangementsveilederen. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 08.04.2024