Kommuneplanens samfunnsdel på høring

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for Lyngdal kommune, for perioden 2022 til 2033, ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for Lyngdal kommune, for perioden 2022 til 2033, ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i kommunestyret 20. mai 2021. I henhold til plan- og bygningslovens § 11–14 legges forslaget ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

  • Frist for innspill er da satt til 20. august 2021.

Eventuelle innspill sendes til:

  • Lyngdal kommune
    postboks 353
    4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under:

post@lyngdal.kommune

Alle innspill merkes med saksnummer 2020/6500.

Eventuelle spørsmål rettes til prosjektleder Linn Gyland på epost: linn.gyland@lyngdal.kommune.no

Se plandokumentet her

Kommuneplanens samfunnsdel og skjema for innspill

Via knappelenkene under finner du høringsdokumentet til kommuneplanens samfunnsdel, og skjema som kan benyttes til innspill. Skjema kan lastes ned både som PDF og word (docx).

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2033

Det oppfordres til å benytte skjemaene under for innspill.

Innspillskjema.pdf

Innspillskjema.docx

Opptak fra kommunestyrets behandling

Via lenken under kan du se opptaket fra da Lyngdal kommunestyre behandlet høringsforslaget i møtet 20. mai 2021.

Lyngdal kommunestyre 20.05.21

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2033 forside.png
Kommuneplanens samfunnsdel ligger nå ute til offentlig ettersyn, med høringsfrist 20. august.

Sist endret: 08.04.2024