Et halvt døgn med kommunestyret

Torsdag 16. desember var Lyngdal kommunestyre samlet til digitalt budsjettmøte. Nå kan du se det halvt døgn lange møtet i opptak.

Torsdag 16. desember var Lyngdal kommunestyre samlet til digitalt budsjettmøte. Nå kan du se det halvt døgn lange møtet i opptak.

Grunnet smittesituasjonen og gjeldende nasjonale anbefalinger om smittevern besluttet kriseledelsen at møtet skulle gjennomføres på Teams.

Offentligheten ble ivaretatt gjennom direkte overføring på Kommune-TV. En sending som for øvrig hadde hele 1634 følgere!

Dette var kommunestyrets budsjettmøte. Og nettopp budsjettbehandlingen tok såpass mye tid at brorparten av de øvrige sakene måtte utsettes til et ekstramøte, som blir tirsdag 21. desember.

I dette redigerte opptaket er pauser og annen dødtid klippet bort. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen, som for øvrig varte i mer enn 12 timer.

De to andre sakene som ble behandlet torsdag 16. var tilleggsbevilgninger til henholdsvis Lyngdal helsehus og gang/sykkelvei i Kvås. Underveis i begge disse sakene ble møtet vedtatt lukket, for at de folkevalgte skulle få en orientering om status av kommunens juridiske rådgiver. Også da tilsvarende orientering ble gitt til formannskapet 9. desember ble det møtet vedtatt lukket.

Opptaket fra kommunestyrets budsjettmøte finner du via lenken under.

Lenke: Lyngdal kommunestyre 161221

I kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste.

Skjermdump kommunestyret 161221.png
Kommunestyremøtet torsdag 16. desember ble holdt på Teams. Her en skjermdump fra sendingen på Kommune-TV.

Sist endret: 08.04.2024