Lyngdal kommune er helt med

«Helt med» er en modell for å skaffe jobb i det ordinære arbeidslivet til mennesker med utviklingshemming.

«Helt med» er en modell for å skaffe jobb i det ordinære arbeidslivet til mennesker med utviklingshemming.

Ta kontakt hvis du har søkt

På grunn av en teknisk feil er ingen av søknadene på de utlyste helt med-stillingene kommet fram til mottager.

Dersom du har søkt, eller kjenner til noen som har søkt, så ber vi om at det tas kontakt med Ørjan Hinna på telefon 971 72 460, eller på epost orjan@heltmed.no. Da vil søkere innen kort tid bli invitert til intervju.

Søknadsfristen ut 15. mai. Men her må det være lov å si at datasystemet dessverre ikke har vært helt med.

Om prosjektet

Lyngdal kommune har som mål at utviklingshemmede skal få samme muligheter som andre til deltakelse i arbeidslivet. Dette bidrar til at personer med utviklingshemming opplever å være inkludert i samfunnet, på lik linje med andre arbeidstakere.

Å jobbe gir også opplevelse av å være betydningsfull og til nytte for fellesskapet, og ikke minst skaper det sosiale nettverk.

Fire stillinger

Det er lyst ut fire «helt med»-stillinger i Lyngdal kommune, som altså kan søkes av personer med utviklingshemming som mottar uføretrygd. Det er to stillinger på Lyngdal helsehus, én på kulturhuset og én stilling på Lyngdal rådhus.

  • Stillingene er ikke kun forbeholdt innbyggere i Lyngdal kommune. Dette er stillinger du kan søke helt uavhengig av hvor du bor!

Intervju

Etter at man har søkt stilling kan man bli kalt inn til intervju, på samme måte som ellers i arbeidslivet. Om ønskelig kan søkeren ha med ledsager på intervjuet. Den som anses best kvalifisert for stillingen tilbys en praksisperiode på en måned, før det vurderes fast ansettelse.

I praksisperioden vil søkeren få tilrettelagt opplæring og veiledning knyttet til oppgavene som ligger i stillingen. Deretter skrives det arbeidsavtale mellom den ansatte og kommunen.

De som ansettes gjennom «helt med»-ordningen fortsetter å motta sin uføretrygd, men mottar i tillegg lønn fra arbeidsgiver. Lønn vil normalt være 20 prosent av tariff.

Ønsker tips

- Nå er det viktig at vi får gode søkere til stillingene. Vi ber derfor om at dere som leser dette hjelper oss med å gjøre utlysningene kjent for personer dere tenker kan være aktuelle søkere, eller til andre dere tror kan kjenne til aktuelle søkere. Vi ønsker særlig å nå ut til mennesker som i dag mest sannsynligvis sitter hjemme, uten tilbud eller aktivitet, men som har ressurser til å kunne bidra i et arbeidsliv, sier koordinator for «helt med»-prosjektet i Lyngdal kommune, Ida Marie Meland Eikebrok. Til vanlig rådgiver ved staben Organisasjon og personal

De ledige stillingene finner du via knappelenken under.

Se stillingene her

Søknadsfrist er 15. mai 2021.

Helt med er et landsdekkende prosjekt der flere kommuner deltar. Du kan lese mer om prosjektet via lenken under.

Helt med-prosjektet

Lyngdal kommunestyret gjorde vedtak om deltagelse i prosjektet 17. desember i fjor.

Kontaktinformasjon for Lyngdal

Ida Marie Meland Eikebrok, rådgiver

Sist endret: 05.02.2024