Lyngdal kommunes plan for trygg oppvekst

Visste du at Lyngdal kommune har en egen plan for trygg oppvekst og tidlig innsats? Du finner den her.

Visste du at Lyngdal kommune har en egen plan for trygg oppvekst og tidlig innsats? Du finner den her.

I møtet torsdag 15. juni 2023 vedtok kommunestyret en plan for trygg oppvekst og tidlig innsats i Lyngdal som gjelder til og med 2027. Planen er basert på kunnskapsgrunnlag som statistikk og lokale kartlegginger, og er utarbeidet i et samarbeid mellom ulike tjenester som er involvert i arbeidet med barn og unge.

– Planen skal blant annet bidra til at vi som kommune styrker arbeidet med forebygging og tidlig innsats, og at våre tjenester skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov, sier SLT-koordinator i Lyngdal kommune, Camilla Buch Vidringstad.

Bilde av et lite barn og en kosebamse
Forebyggende plan er et verktøy som skal bidra til at alle barn i Lyngdal har en trygg og aktiv oppvekst. Foto: Myléne, Pixabay

Klikk deg inn i planen via lenken lenger nede på siden hvis du er interessert i å se nærmere på hva kommunen vil gjøre for å bidra til at alle barn i Lyngdal har en trygg og aktiv oppvekst. Eller hvis du lurer på hvordan Lyngdal kommune vil styrke samarbeidet mellom ulike tjenester på en slik måte at det kommer barn og familier til gode. Eller for å lese mer om hva vi tenker om å få til god medvirkning og involvering av barn, unge og deres foreldre/foresatte.

– Planen gir også et innblikk i hva slags innsats vi i kommunen vil legge ned de neste årene for å styrke barn og unge, foreldre/foresatte og miljøet som barn og unge vokser opp i og lever i, sier Buch Vidringstad.

Lyngdal kommunes plan for trygg oppvekst og tidlig innsats kan ses i sin helhet via lenken under.

Lenke til forebyggende plan

Som nevnt innledningsvis ble planen endelig vedtatt av kommunestyret 15. juni 2023. Under kan du se opptaket fra kommunestyrets behandling av saken.

Lenke: Forebyggende plan i kommunestyret 15.06.23

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller kommentarer til planen, kan du ta kontakt med Lyngdal kommunes SLT-koordinator, rådgiver for sosial bærekraft og folkehelse eller rådgiver for forebyggende arbeid.

SLT-koordinator

Camilla Buch Vidringstad
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Rådgiver sosial bærekraft og folkehelse

Henriette Hovland, rådgiver
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Rådgiver forebyggende arbeid og BTI

Marianne Aarhoug Thorsen, rådgiver

Sist endret: 08.04.2024