Lyngdal kommunestyre i opptak

Her finner du det redigerte opptaket fra Lyngdal kommunestyres møte torsdag 20. april 2023.

Her finner du det redigerte opptaket fra Lyngdal kommunestyres møte torsdag 20. april 2023.

At opptaket er redigert betyr at pauser og annen dødtid er klippet bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen.

Blant sakene som ble behandlet på dette møtet var mottatte klager på detaljreguleringsplan for fritidsboliger og småbåthavn på Krågestøl, økt plassbehov for Lyngdal voksenopplæring og skolefritidsordningen ved Å barneskole, godkjenning av ny samarbeidsavtale for Byremo ungdomsskole og ikke minst høringsutkastet for kommuneplanens arealdel gjeldende for de ti neste årene.

Kommunestyret 200423 kommune-TV.jpg
Fagsjef Harald Øyvin Hol (t.v.) orienterer kommunestyret om mottatte innspill til arealdelen. Skjermdump fra Kommune-TV

Innledningsvis er det en orientering fra Ingerstiftelsen ved Tonje Brogeland, blant annet om erfaringene de har gjort siden de startet restaurering av Bergeheim i samarbeid med Eilert Sundt videregående skole.

Møtet ble avrundet med to interpellasjoner til ordføreren. Fremskrittspartiet hadde sendt inn et spørsmål om vold og trusler i skolen, mens Høyre fremmet en interpellasjon om den ustabile vannforsyningen til Svenevik.

Opptaket fra møtet finner du via knappelenken under.

Lenke: Kommunestyret i opptak

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste.

I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Det er podiet, som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen salen viser hele møterommet. Dersom det underveis i møtet vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter projektor. Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på.

Bergeheim i Agnefestveien
Bergeheim i Agnefestveien. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024