Lyngdal kommunestyre torsdag 21. mars 2024

Opptaket fra møtet i Lyngdal kommunestyre torsdag 21. mars ligger nå tilgjengelig på Kommune-TV.

Opptaket fra møtet i Lyngdal kommunestyre torsdag 21. mars ligger nå tilgjengelig på Kommune-TV.

Før den formelle møtestarten var det satt av tid til tre orienteringer. Hver av dem med 30 minutters varighet. Det var presentasjon fra Studiesenteret Lister Kompetanse, etterfulgt av leder for Nullvisjonen, Ronni Ellefsen, som presenterte årsmeldingen, mens siste halvtimen var satt av til Bente Haugland, som presenterte årsmeldingen for NAV Lister.

Kommunestyremøtet skulle etter planen vært avrundet med to interpellasjoner til ordføreren, men disse ble utsatt til neste møte.

Blant de politiske sakene som lå på bordet til kommunestyret i dette møtet var endelig behandling av detaljreguleringsplan for Skomrak næringspark, spørsmålet om videre drift av Kvås bofelleskap, tilstandsrapport for barnehagevirksomheten i Lyngdal kommune 2023, forespørsel fra Agder Fylkeskommune om delfinansiering av fylkesvei-prosjektet Havsåsen samt godkjenning av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi for Lyngdal kommune for perioden 2024-2027.

Det redigerte opptaket fra møtet 21. mars finner du via knappelenken under:

Lenke: Kommunestyret 21.03.24

Om redigering

Alle opptak fra politiske møter redigeres før publisering i TV-arkivet. Det innebærer at pauser og annen dødtid klippes bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptakene identisk med direktesendingen.

Litt praktisk informasjon om Kommune-TV

I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Det er «Podiet», som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen «Salen» viser hele møterommet.

Dersom det underveis i et møte vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter «Projektor». Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på. Dersom du opplever at det ikke er signal på dette kameraet, kan du alternativt følge presentasjonene ved å velge kameraet som heter «Podiet».

I arkivet på Kommune-TV kan du i menyen til venstre sortere på kategorier. Er det bestemte saker du er på jakt etter fra tidligere møter, er søkefunksjonen et godt verktøy å benytte. Sjekk også ut kategorien Teams, ettersom opptak fra utvalgsmøter, formannskap og kommunestyre som er avholdt via Teams, er arkivert her.

Lenke til TV-arkivet

  • Opptak fra formannskap og kommunestyre arkiveres i fire år
  • Opptak fra utvalgsmøter beholdes i arkivet i 100 dager

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 08.04.2024