Lyngdal kulturskole med fordypningstilbud

Kulturskolens fordypningstilbud er et tilleggsprogram for elever som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter innenfor sitt valgte kulturfelt.

Kulturskolens fordypningstilbud er et tilleggsprogram for elever som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter innenfor sitt valgte kulturfelt.

– Dette programmet gir mer intensiv og spesialisert undervisning, og er et tilbud til de elevene våre som er spesielt interesserte og engasjerte i sitt kunst- eller musikkfelt. Lyngdal kulturskole ønsker å gi alle interesserte elever muligheten til å videreutvikle seg, sier kulturskole-rektor Elena V. Yakovleva.

Her er noen eksempler på hva fordypningsprogrammet kan inneholde:

  • Individuell undervisning: Mer personlig tilpasset opplæring
  • Samarbeid og prosjekter: Muligheter for å jobbe sammen med andre elever og eksterne pedagoger
  • Teori og praksis: En dypere forståelse av ulike stilarter og teknikker
  • Opptredener: Flere sjanser til å opptre og delta i konserter

Det var i midten av april 2024 det ble besluttet å starte opp dette nye tilbudet, og det er første gang Lyngdal kulturskole tilbyr denne typen fordypningsprogram. Ifølge rektor Elena V. Yakovleva mottok de kort tid etter oppstart flere påmeldinger, så denne muligheten for elevene til å videreutvikle sine ferdigheter har slått an.

Elever ved Lyngdal kulturskole
Kulturskolens nye fordypningsprogram er et tilbud for elever som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter innenfor sitt valgte kulturfelt. Som for eksempel piano. På bildet ses (fra venstre) Benjamin Nøtland, Celin Larsen og Eivind Salvesen Moe.
Foto: Elena V. Yakovleva

– Fordypningstilbudet gir elevene en unik mulighet til å utvikle sine ferdigheter innenfor kunst og musikk. Dette tilleggsprogrammet inkluderer mer individuelt tilpasset opplæring, samarbeidsprosjekter, teori og praksis, samt flere opptredener og konserter, sier rektoren.

Kulturskolen er åpen for alle kommunens innbyggere, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Det gis opplæring i sang, dans og kunst, og på flere musikkinstrumenter. Kulturskolen har sin undervisning i egne lokaler på Lyngdal ungdomsskole.

Fristen for å søke dette nye fordypningsprogrammet er den samme som for kulturskolens ordinære tilbud. Det vil si 1. mai og 1. desember.

Mer om Lyngdal kulturskole og kulturskolens mange tilbud finner du via lenken under.

Lenke til Lyngdal kulturskole

Nærbilde fasaden til Lyngdal ungdomsskole
Bak Lyngdal ungdomsskoles kreative og iøynefallende fasade holder også kulturskolen til.
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kontaktinformasjon

Elena V. Yakovleva
Lyngdal ungdomsskole
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 02.05.2024