Miljøgata kan bli bilfri

Å permanent stenge miljøgata for biltrafikk vil både øke trafikksikkerheten og redusere utgiftene til vedlikehold.

Å permanent stenge miljøgata for biltrafikk vil både øke trafikksikkerheten og redusere utgiftene til vedlikehold.

Det kommer fram i kommunedirektørens saksutredning til Lyngdal formannskap, som i sitt møte torsdag 2. juni skal ta stilling til om kommunal overtagelse av drifts- og vedlikeholdsansvaret for miljøgata skal utredes. Herunder også spørsmålet om å stenge området for biltrafikk på permanent basis.

Ved etableringen av av miljøgata i 2016 påtok daværende Lyngdal Markedsforening seg ansvaret for drift og vedlikehold. Den nye foreningen Lyngdal by ønsker at kommunen skal overta dette, begrunnet i foreningens begrensede midler. Daglig leder av Lyngdal by har gitt kommunen tilbakemelding om at et flertall av butikkene som ligger langs miljøgata også er positive til å stenge gata for trafikk. Miljøgata er stengt for biltrafikk i skoleferien på sommeren, og Lyngdal by kan om ønskelig også stenge av gata ved spesielle arrangementer. Men nå skal det altså utredes om gata skal stenges for godt for biltrafikk og bli gågate.

Saken om drift og vedlikehold av miljøgata var én av i alt 19 politiske saker som Lyngdal formannskap behandlet i møtet torsdag 2. juni.

Via knappelenken under kan du se møtet i opptak.

Lenke: Formannskapet 02.06.22

DJI_0219 (2).JPG
Det har fram til nå vært praksis å stenge miljøgata for biltrafikk i skoleferien på sommeren. Nå kan den bli permanent bilfri. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 08.04.2024