Nå kan du se kommunestyret i reprise

Hva mente Lyngdals folkevalgte om flytting av grindøler til Åseral, og om bosetting av flyktninger? Det kan du finne ut ved å se opptaket fra siste kommunestyremøte.

Hva mente Lyngdals folkevalgte om flytting av grindøler til Åseral, og om bosetting av flyktninger? Det kan du finne ut ved å se opptaket fra siste kommunestyremøte.

I arkivet på Kommune-TV kan du nå se det redigerte opptaket fra Lyngdal kommunestyres møte torsdag 9. februar 2023. Det finner du via knappelenken under.

Lenke: Kommunestyret i opptak

At opptaket er redigert betyr at pauser og annen dødtid er klippet bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen.

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste.

Bilde fra kommunestyremøtet 9. februar, av salen med folkevalgte og tilhørere
Det var stor interesse knyttet til kommunestyrets møte torsdag 9. februar, både fra media og publikum. Overføringen på Kommune-TV hadde hele 678 følgere. Bilde: Skjermdump fra Kommune-TV

Litt om sakene

Blant de politiske sakene som ble behandlet på dette første kommunestyremøtet i 2023 var anmodning om lovlighetskontroll av tidligere vedtak om salg av kommunens aksjer i Q43, spørsmålet om bosetting av flyktninger for 2023 og saken om grensejustering mellom Åseral og Lyngdal kommuner. Både Lyngdal og Åseral kommuner behandlet denne saken i sine respektive kommunestyrer 9. februar.

Bilde av tilhørerne under folkemøte på Byremo
Tirsdag 28. juni 2022 ble det arrangert folkemøte på Byremo om overføring av Grindheim til Åseral kommune. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kommunestyret skulle på dette møtet også ta endelig stilling til framtidige rutiner for strømming av politiske møter på Kommune-TV. Denne saken ble behandlet ut av utvalget for kultur og samskaping onsdag 25. januar, og derfra sendt videre til sluttbehandling i kommunestyret.

Innledningsvis er det en orientering fra Lister Kompetanse om arbeidet med kompetanseheving på universitets-, høyskole- og fagskolenivå.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 05.02.2024