UMPT i opptak

Utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) hadde tirsdag 13. juni sitt siste møte før sommeren. Her kan du se opptaket fra møtet.

Utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) hadde tirsdag 13. juni sitt siste møte før sommeren. Her kan du se opptaket fra møtet.

Fra starten av møtet er det informasjon fra Nye Veier om den siste reguleringsplanen for E 39, vestlig del, Røysgård.

I tillegg til orienteringen om E 39 hadde utvalget denne gangen på bordet årets første tertialrapport, behandling av mindre endring av hytteplan for Nebdal, sak om midlertidig dispensasjon fra støykrav for døgnkontinuerlig betongproduksjon ut november 2023, søknad om dispensasjon fra arealformålet for bygging av ny vaskehall inntil E 39 på Rom og detaljreguleringsplan for fortetting av hytter i Gauvik. For å nevne noen av sakene. Før møtestart i kommunestyresalen på rådhuset var utvalget på befaring knyttet til sak 33/2023, detaljreguleringsplan for fortetting av hytter i Gauvik.

Knappelenken under tar deg til det redigerte opptaket fra møtet.

Lenke: UMPT 130623

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling med sakliste, og referatsakene til møtet.

Om redigering

At opptaket redigeres betyr at pauser og annen dødtid klippes bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen.

Handelsparken mot nord og E 39
UMPT behandlet i møtet 13. juni 2023 blant annet en søknad om å bygge vaskehall i området nordøst for Handelsparken, inntil dagens E 39. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Litt praktisk informasjon om Kommune-TV

I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Det er podiet, som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen salen viser hele møterommet.

Dersom det underveis i et møte vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter projektor. Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på.
Du kan bytte kameravinkel når som helst underveis i en sending.

Opptak fra politiske møter redigeres i ettertid og publiseres deretter i TV-arkivet. I arkivet kan du i menyen til venstre sortere på kategorier. Er det bestemte saker du er på jakt etter, er søkefunksjonen et godt verktøy å benytte.

Lenke til TV-arkivet

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024