Nye gårdsnummer i Audnedal

Som en følge av kommunesammenslåingen er alle eiendommer i tidligere Audnedal kommune blitt tildelt nye gårdsnummer.

Som en følge av kommunesammenslåingen er alle eiendommer i tidligere Audnedal kommune blitt tildelt nye gårdsnummer.

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds‐ og bruksnummer (gnr. og bnr.) i Matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret. Det er påkrevd at alle eiendommene i en kommune skal ha sitt unike nummer. Når kommuner slås sammen, slik som Audnedal og Lyngdal, må gårdsnummer endres for å unngå at eiendommer i ny kommune får samme nummer. Endringene skjer da i den minste kommunen. I dette tilfellet tidligere Audnedal kommune.

Endringen innebærer at eiendommer i Audnedal får et tillegg på 400. Det vil si at eiendommer som før sammenslåing har gårdsnummer fra 1 til 91, etter sammenslåingen får gårdsnummer fra 401 til 491. Denne endringen gjelder alle eiendommer i tidligere Audnedal kommune. Med unntak av offentlige veiparseller.

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. får automatisk oppdaterte data fra Matrikkelen. Du som eier trenger derfor ikke å gjøre noe opp mot offentlige registre.

  • Endringene trådte i kraft fra 1. januar 2020.

Ingen bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer endres.

Med unntak av noen offentlige veiparseller, blir det ingen endring av gårdsnummer i tidligere Lyngdal kommune.

Dronefoto over Øvre Helle i Audnedal
Dronefoto over Øvre Helle i Audnedal. Foto: Hallgeir Fiddan

Sist endret: 08.04.2024