Ole Schomraghs vei, Sjonevikknausan og Gretlevikveien

Virker veinavnene i tittelen litt ukjente? Ikke så rart, fordi dette er forslag på tre nye veinavn i Lyngdal kommune.

Virker veinavnene i tittelen litt ukjente? Ikke så rart, fordi dette er forslag på tre nye veinavn i Lyngdal kommune.

Offentlig høring

Det er Lyngdal kommunes navnekomité som etter møtet 29. mars 2023 lanserer de tre forslagene på nye veinavn.

Navnene skal nå ligge ute til offentlig høring her på kommunens hjemmeside, før endelig politisk behandling i utvalg for kultur og samskaping. Etter planen skjer det i slutten av mai.

Fristen for å komme med innspill på navneforslagene er tre uker fra 4. april 2023, som er denne sakens publiseringsdato. Det vil si senest innen tirsdag 25. april 2023.

I navnekomiteen sitter Ådne Fardal Klev, Harald Solås, Gjert Caspersen, Torbjørn Ougland og Turid Vrålstad. Ådne Fardal Klev er også leder for utvalg for kultur og samskaping. Komiteens sekretær er virksomhetsleder for Kultur i Lyngdal kommune, Jan Seland.

Illustrasjonsbilde fra Skomrak
Området i Skomrak som det nå er foreslått skal få adressen Ole Schomraghs vei. Bilde fra prospekt til nytt boligfelt, og gjengitt med tillatelse.

Hvem, hva, hvor om navneforslagene

SJONEVIKKNAUSAN og GRETLEVIKVEIEN (Hausvik)

Komiteens vedtak:

 • Veiparsell 6220 (Hasuvik) kalles for SJONEVIKKNAUSAN
 • Veien er markert med rødt på kartutsnittet under

 • Veiparsell 6230 (Hausvik) kalles for GRETLEVIKVEIEN
 • Veien er markert med sort på kartutsnittet under
Kartutsnitt veinavn Hausvik
Den røde markeringen på dette kartutsnittet er veien som er foreslått kalt Sjonevikknausan, mens den sorte viser Gretlevikveien. Klikk på bildet for større visning.

Litt fra saksutredningen:

I hyttefeltet på Hausvik/Sjonevika er det behov for to nye veinavn. Det er gjort en gjennomgang av boken «Namn i Lyngdal» (av Signe Kvåvik), og i dette området finnes det svært få navn registrert. Den røde veien går mot Gretlevika (se illustrasjonen under), og ett forslag kan være å kalle veien for Gretlevikveien. Et annet stedsnavn i området er Vestre Hausvikstranda. Et alternativ kan derfor være å kalle veien for Vestre Hausvikstrandveien. Ulempen med dette er at det allerede finnes en vei som heter Hausvik, og en annen som heter Hausvikstranda. Det vil derfor kunne være noe forvirrende å få en ny vei som kalles Vestre Hausvikstranda eller Vestre Hausvikstrandveien.

I utgangspunktet ble det foreslått at den røde veien skulle kalles Gretlevikveien. Etter behandlingen i komiteen ble imidlertid dette navnet foreslått på den sorte parsellen, mens den røde ble gitt navnet Sjonevikknausan.

OLE SCHOMRAGHS VEI (Skomrak)

Komiteens vedtak:

Veiparsell 6210 (Skomrak) kalles for OLE SCHOMRAGHS VEI

Litt om bakgrunnen for navnet:

– Dette forslaget ble fremmet under møtet i veinavnkomiteen 29. mars. Det er i utgangspunktet et veldig godt forslag. Skomrak var et gammelt handelssenter i Lyngdal, og Ole Schomragh var kjøpmannen som drev handelshuset, og som gjorde Skomrak kjent. Vi har relativt få personnavn på veiene i Lyngdal kommune, så sånn sett passer det også veldig bra, sier virksomhetsleder for Kultur i Lyngdal kommune og sekretær for navnekomiteen, Jan Seland.

– Skrivemåten kan muligens gi de fleste av oss et snev av migrene, men det var nå sånn han skrev navnet sitt, så det er på en måte ikke så mye å gjøre med det, humrer Seland men legger til at navnet uttales Skomrak. Altså likt som stedsnavnet.

Kartutsnitt veinavn Skomrak
Den blå markeringen viser veiparsell 6210 som nå er foreslått døpt Ole Schomraghs vei. Klikk på bildet for større visning.

Fra saksutredningen:

I Signe Kvåviks bok er det nevnt tre lokale navn i dette området: Sjøbuhauen, Abelviga og Manneberget.

Ut fra kartet kan det se ut til at Abelviga ligger noe bortenfor fra selve boligområdet. Det vil da kanskje være mest naturlig å benytte ett av de andre navnene. Enten Manneberget eller Sjøbuveien.

I innstillingen til komiteen ble Sjøbuveien i utgangspunktet foreslått som navn, men komiteen valgte altså å slutte seg til benkeforslaget Ole Schomraghs vei.

Kontaktperson

Eventuelle innspill til, eller spørsmål om navneforslagene, stiles til virksomhetsleder for Kultur, Jan Seland.

Innspill sendes til denne adressen:

 • Lyngdal kommune
  v/Jan Seland
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller som epost via lenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Frist for innspill er 25. april 2023.

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024