Opptak fra ekstramøtet i utvalg for helse og velferd 4. september 2023

For å orientere om situasjonen og tiltak knyttet til merforbruket i virksomheten Helse og velferd, ble det mandag 4. september holdt et ekstraordinært møte i det politiske utvalget for helse og velferd. Møtet ble overført på Kommune-TV, og er nå tilgjengelig i arkivet.

For å orientere om situasjonen og tiltak knyttet til merforbruket i virksomheten Helse og velferd, ble det mandag 4. september holdt et ekstraordinært møte i det politiske utvalget for helse og velferd. Møtet ble overført på Kommune-TV, og er nå tilgjengelig i arkivet.

Opptaket fra ekstramøtet finner du via knappelenken under.

Lenke: Utvalg for helse og velferd 040923

Når du spiller av opptaket kan du i menylinjen under TV-bildet velge mellom tre kameravinkler. Det er podiet, som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen salen viser hele møterommet.

Når det underveis i møtet vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter projektor. Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på.

Sist endret: 08.04.2024