Opptak fra Lyngdals første online formannskapsmøte

Her ser du opptaket fra møtet i formannskapet torsdag 26. mars. Det første politiske møtet i Lyngdal som er gjennomført online.

Her ser du opptaket fra møtet i formannskapet torsdag 26. mars. Det første politiske møtet i Lyngdal som er gjennomført online.

Møtet i Lyngdal formannskap torsdag 26. mars ble som vanlig strømmet direkte via Kommune-TV. Men de folkevalgte befant seg ikke på rådhuset. Der satt kun ordfører, kommunedirektør og møtesekretær. Resten av formannskapet deltok i møtet via løsningen Teams. For første gang ble altså et politisk møte i Lyngdal gjennomført som nettmøte. Årsaken er gjeldende tiltak mot korona-smitte.
 
Opptaket fra møtet kan du se på Kommune-TV via knappelenken under.
 
 
IMG_0655 online formannskapsmøte.jpg
For første gang ble et politisk møte i Lyngdal gjennomført som nettmøte. Slik så det ut via sendingen på Kommune-TV. Foto: Ole Aa. Brattfjord
 
På saklisten denne torsdagen sto blant annet områdereguleringsplan for E 39 Lyngdal øst, fullmakt til kommunedirektøren innen beredskapsområdet, den aller siste årsmeldingen fra nye Lyngdal, ført i pennen av prosjektleder Ann Karin Fuglestad, og spørsmål om etablering av minigolfbane i Rådhusparken.
 
Det var også flere orienteringer. Innledningsvis fra Nye veier om nettopp områdereguleringsplanen for E 39 gjennom Lyngdal. Avslutningvis orienterte kommunedirektør Kjell Olav Hæåk om den krevende budsjettsituasjonen for Lyngdal kommune.
 
Via den blå knappelenken under kan du laste ned møteinnkallingen og sakliste.
 
 
IMG_0652 online formannskapsmøte II.JPG
Til stede i møtesalen denne torsdagen var kun (fra venstre) kommunedirektør Kjell Olav Hæåk, møtesekretær Berit Kolsrud Bogaard og ordfører Jan Kristensen. Resten av formannskapet deltok i møtet via nett. Foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist endret: 08.04.2024