Over tusen fulgte med på Lyngdal kommunestyre torsdag 29. juni

Sendingen fra det siste kommunestyremøtet før ferien samlet over tusen mennesker foran skjermene. Det var åpenbart mange som ville få med seg hva kommunestyrets medlemmer mente om røykfri kommune, gang- og sykkelveien i Kvås, kombinasjonen kommunevåpen og pride samt de mange andre sakene som lå på bordet til dette maratonmøtet.

Sendingen fra det siste kommunestyremøtet før ferien samlet over tusen mennesker foran skjermene. Det var åpenbart mange som ville få med seg hva kommunestyrets medlemmer mente om røykfri kommune, gang- og sykkelveien i Kvås, kombinasjonen kommunevåpen og pride samt de mange andre sakene som lå på bordet til dette maratonmøtet.

Med hele 18 politiske saker på dagsorden samt interpellasjoner og en orienteringssak, startet dette kommunestyremøtet to timer tidligere enn det som bruker være ordinær møtestart. Men selv med to ekstra timer å gå på dro klokken seg mot 22.30 før ordfører Jan Kristensen kunne heve møtet og ønske god sommer til de tilstedeværende, og til de som fulgte møtet på Kommune-TV. Sistnevnte var det mange av denne gangen. Sendingen hadde totalt 993 følgere. Det vil si 993 påkoblede dataenheter, i form av PCer, mobiler, nettbrett mv. Det er rimelig å anta at flere satt sammen og fulgte med på overføringen, og at det totale antall seere derfor var godt over tusen.

Men så var det da også mange saker med en viss publikumsapell, for å bruke det folkelige uttrykket. På dagsorden sto blant annet forlengelse av intensjonsavtale med Hausvik Energy Yard AS, søknad om bruk av kommunevåpenet i forbindelse med Lyngdal pride, status og veien videre for Forundringsparken AS og Barnas Anne Cath. Vestly museum samt sluttrapporter for gang- og sykkelvei på strekningen Kvås - Vemestad og for Lyngdal helsehus. For å nevne noen av sakene fra en rikholdig agenda til dette siste kommunestyremøtet på denne siden av sommeren.

Saken om røykfri kommune sto opprinnelig på saklisten til kommunestyres møte torsdag 15. juni, men på grunn av tidsnød ble denne saken, samt saken om eierstrategi for Å energi as, utsatt til dette møtet.

Det lå også på bordet to interpellasjon som ordføreren måtte besvare. Også disse overliggere fra møtet 15. juni. Det var Senterpartiet som ville ha svar på problemstillinger knyttet til inneklima og sanitærforhold ved Lyngdal ungdomsskole, mens Kristelig Folkeparti fremmet en interpellasjon med tema DDV og interkommunale samarbeider i Lister.

Innledningsvis til møtet var det også en orientering fra Q43, knyttet til politisk sak 64/2023.

Via knappelenken under finner du det redigerte opptaket fra kommunestyremøtet:

Lenke: Lyngdal kommunestyre 29.06.23

Litt om hva som ble vedtatt

Henvendelsen fra Lyngdal pride om bruk av Lyngdal kommunes offisielle logo, kommunevåpenet, i kombinasjon med regnbuefarger ble gjenstand for et langt ordskifte, der flertallet til slutt landet på å si nei til denne søknaden.

Thor Håkon Førland viser fram sin regnbueku
De folkevalgte var sterkt engasjert i debatten om bruk eller ikke bruk av Lyngdals kommunevåpen i kombinasjon med regnbuefarger. Høyres Thor Håkon Føreland presenterte sitt eget alternativ, regnbuekua, dersom kommunestyret ikke innvilget søknaden fra Lyngdal pride. Skjermdump fra Kommune-TV (klikk på bildet for større visning)

I saken om røykfri kommune innstilte kommunedirektøren på at det ikke lenger skal være anledning til å røyke utenfor kommunale inngangspartier eller på nærliggende kommunalt eide eller leide arealer. Et eventuelt forbud vil da også gjelde i kommunale biler og maskiner. Hensikten er å iverksette tiltak som skal hindre at tjenestemottagere og ansatte utsettes for passiv røyking i arbeidstiden. Flertallet sluttet seg til innstillingen fra kommunedirektøren.

Røyking forbudt-skilt
Torsdag 29. juni tar kommunestyret stilling til om Lyngdal kommune skal bli en 100 prosent røykfri kommune (illustrasjon fra Pixabay)

I saken om Forundringsparken AS og Barnas Anne Cath. Vestly-museum foreligger det nå en rapport med konklusjoner og anbefalinger som formannskapet valgte å slutte seg til i møtet torsdag 22. juni 2023. Disse handler kort fortalt om å redefinere prosjektet og utrede alternativ utvikling av det samlede tomteområdet og museumsbygget. I rapporten trekkes det fram flere forhold som kommunen må jobbe videre med, deriblant sikre verdier og avklare juridiske og finansielle forhold. Bygget er i all hovedsak ferdigstilt. Det samme er mye av infrastrukturen i parkområdet, inkludert gang- og sykkelstier. Lyngdal kommune har allerede gjort noen tiltak for å sikre fysiske verdier. Blant annet etterser og befarer Tekniske tjenester jevnlig museumsbygget og parkområdet.

Utviklingsselskapet Forundringsparken AS sendte 1. september 2022 ut en pressemelding om at byggingen av opplevelsesparken settes på vent på grunn av kapitalmangel. Det er bakgrunnen for vendingen denne saken nå har tatt.

Når det gjelder alternative muligheter for bruk av museumsbygget på ca. 800 kvadratmeter, og som Lyngdal kommune eier, anbefaler kommunedirektøren at dette legges fram som en sak for det nye formannskapet og kommunestyret etter høstens valg. Noe både formannskapet, og i denne runden også kommunestyret sluttet seg til. Flertallet i kommunestyret sluttet seg også til et forslag fra Frp om at alle inngåtte avtaler i prosjektet skal legges fram for de folkevalgte. 

Det redigerte opptaket fra formannskapets møte 22. juni finner du via lenken under:

Lenke: Lyngdal formannskap 22.06.23

Museumsbygg og parkområde sett fra oven
Hva skjer videre med det stjerneformede museumsbygget og tilhørende parkområde? Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune (klikk på bildet for større visning)

Litt praktisk informasjon om Kommune-TV

I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Det er podiet, som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen salen viser hele møterommet.

Dersom det underveis i et møte vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter projektor. Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på.

Opptak fra politiske møter redigeres i ettertid og publiseres deretter i TV-arkivet. I arkivet kan du i menyen til venstre sortere på kategorier. Er det bestemte saker du er på jakt etter, er søkefunksjonen et godt verktøy å benytte. Sjekk også ut kategorien Teams, ettersom opptak fra utvalgsmøter, formannskap og kommunestyre som er avholdt via Teams, er arkivert her.

Lenke til TV-arkivet

Om redigering

At opptaket redigeres betyr at pauser og annen dødtid klippes bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024