Siste UMPT, og av- og påtroppende kommunestyre

Dagene 10., 11. og 12. oktober kunne du følge historiske livesendinger på Kommune-TV. Da var tidligere UMPT og kommunestyre samlet til sine siste møter, og torsdag konstituerte det nye kommunestyret seg. Her finner du møtene i opptak.

Dagene 10., 11. og 12. oktober kunne du følge historiske livesendinger på Kommune-TV. Da var tidligere UMPT og kommunestyre samlet til sine siste møter, og torsdag konstituerte det nye kommunestyret seg. Her finner du møtene i opptak.

Konstituerende møte

Fra kl. 17 torsdag 12. oktober kunne du på Kommune-TV følge livesendingen fra det konstituerende møtet i Lyngdal kommunestyre for valgperioden 2023-2027. Da ble det valgt ny ordfører og varaordfører, og medlemmer til politiske råd og utvalg.

Knappen under tar deg videre til omtale av ordførerskiftet, og lenke til opptaket på Kommune-TV.

Lenke: Ny ordfører valgt

Via lenken under ser du hvem som sitter i det nye kommunestyret.

Lenke: Lyngdal kommunestyre 2023-2027

Jan Kristensen og Unni Nilsen Husøy
Torsdag 12. oktober 2023 overtok Unni Nilsen Husøy kjede, klubbe og stol etter ordfører Jan Kristensen. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Avtroppende kommunestyre

Onsdag 11. oktober, dagen før det konstituerende møtet, var det også et ekstramøte i det avtroppende kommunestyret. Blant sakene som ble behandlet da var forslag til opsjonsavtale for Hausvik Industriområde med Hausvik Energy Yard AS og spørsmålet om salg av kommunens aksjer i Mandal Havn Strømsvika Holding AS.

Opptaket fra det møtet kan du se via knappelenken under.

Lenke: Kommunestyret 11.10.23

Unni Nilsen Husøy gir blomster til ordfører Jan Kristensen
På vegne av avtroppende kommunestyre overrakte påtroppende ordfører Unni Nilsen Husøy blomster til ordfører Jan Kristensen. De øvrige folkevalgte akkompagnerte med stående applaus. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Klikk på bildet for større visning

I dette møtet ble det også gjort stas på de 15 folkevalgte som takket for seg etter å ha vært med i en på alle måter historisk valgperiode. Flere av disse 15 kunne se tilbake på flere perioder som folkevalgte, og ikke bare de fire siste årene som ombudspersoner i den nye storkommunen.

Kommunestyret som denne dagen hadde sitt siste møte besto av 35 representanter. I det nye kommunestyret sitter det 29 folkevalgte. Det er samme antall som Lyngdal kommunestyre hadde før sammenslåingen med Audnedal.

De femten folkevalgte som ble takket av med blomster
De femten folkevalgte som på slutten av det siste kommunestyremøtet for forrige valgperiode ble takket av med blomster. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Klikk på bildet for større visning

Siste med UMPT

Knappelenken under tar deg til opptaket fra det siste møtet i utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) for forrige valgperiode.

Lenke: UMPT 10. oktober 2023

Før møtestart på rådhuset tirsdag 10. oktober var utvalget på befaringer knyttet til sakene 57/2023 og 58/2023. Den første gjaldt behandling av klage på avslag om å få bruke fulldyrket mark til bobilparkering, mens den andre var en dispensasjonssak knyttet til bygging av ny bolig og ettergodkjenning av større garasje/uthus.

De andre sakene som Bernt Mushom (H) loset UMPT gjennom i sitt siste møte som utvalgsleder gjaldt endelig behandling av detaljreguleringsplan for Hausvik industriområde, ny førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for E39 Lyngdal vest-Kvinesdal, behandling av klage på avslag på søknad om grensejustering av tomt, en sak om vedlikehold av Stuestølsveien, revisjon av rutiner for brøyting og strøing i Lyngdal kommune, utarbeiding av jordvernstrategi for Lyngdal kommune samt en søknad om tilskudd fra kommunalt viltfond til droner med termisk kamera, til bruk i slåtten.

Etter at møtet var hevet benyttet utvalgsleder Bernt Mushom anledningen til spesielt å takke Senterparti-veteranen Karsten Fidjeland for hans mangeårige innsats som folkevalgt i Lyngdal kommune. Fidjeland, som ble takket av med blomsterhilsen og gode ord, er en av de som har vært med i hele fem perioder. Altså 20 års tjenestetid som lokalpolitiker. 

Karsten Fidjeland og Bernt Mushom
Veteranen Karsten Fidjeland (t.v.) ble i siste UMPT-møtet takket for 20 års tjenestetid som folkevalgt i Lyngdal kommune av utvalgsleder Bernt Mushom. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Klikk på bildet for større visning

Litt praktisk informasjon om Kommune-TV

I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Det er podiet, som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen salen viser hele møterommet.

Dersom det underveis i et møte vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter projektor. Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på.

I arkivet på Kommune-TV kan du i menyen til venstre sortere på kategorier. Er det bestemte saker du er på jakt etter fra tidligere møter, er søkefunksjonen et godt verktøy å benytte. Sjekk også ut kategorien Teams, ettersom opptak fra utvalgsmøter, formannskap og kommunestyre som er avholdt via Teams, er arkivert her.

Lenke til TV-arkivet

  • Opptak fra formannskap og kommunestyre arkiveres i fire år
  • Opptak fra utvalgsmøter beholdes i arkivet i 100 dager

Om redigering

Alle opptak fra politiske møter redigeres før publisering i TV-arkivet. Det innebærer at pauser og annen dødtid klippes bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptakene identisk med direktesendingen.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024