Rapport fra gjennomført elgbeitetaksering

Resultatene fra elgbeitetakseringen gjennomført i 2021 viser et gjennomgående middels beitetrykk på elgens viktigste beiteplanter i kommunene på Agder.

Resultatene fra elgbeitetakseringen gjennomført i 2021 viser et gjennomgående middels beitetrykk på elgens viktigste beiteplanter i kommunene på Agder.

En elgbeitetakst gir oversikt over elgens beitetilgang og utnyttelse av de viktigste beiteplantene. Det er fem år siden sist en tilsvarende undersøkelsde ble gjort i tidligere Vest-Agder.

I beitetaksten registreres de viktigste beiteplantene som inngår i elgens vinterbeite. Foruten å gi et «øyeblikksbilde» på dagens beitetrykk, vil periodevise beitetakseringer gi muligheten til å følge og dokumentere endringer i beitetrykk.

For å øke kunnskapsgrunnlaget om elgbeite for hele fylket tok Agder fylkeskommune initiativ til å gjennomføre en omfattende elgbeitetaksering i 2021. Arbeidet ble utført av Faun Naturforvaltning AS.

Rapportene fra denne omfattende kartleggingen finner du via lenkene under. Kortrapporten redegjør for de viktigste funnene. For redegjørelse av vurderingene og anbefalingene gjort for den enkelte kommune vises det til den fullstendige rapporten

Elgbeitetaksering 2021, full rapport

Elgbeitetaksering 2021, kortversjon

Kontaktinformasjon

For spørsmål rundt elgbeitetakseringen og de publiserte rapportene kan Lyngdal kommunes landbruksrådgiver kontaktes.

Kristin Furuløkken, landbruksrådgiver
Konsmo kommunehus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Elg Pixabay.jpg
Elgbeitetakseringen gir en oversikt over elgens beitetilgang og utnyttelse av de viktigste beiteplantene. Foto: Diane Klettke, Pixabay

Sist endret: 08.04.2024