Leseprosjekt for barn og unge på Agder

Kommunene på Agder har gått sammen om å etablere READ i Agder som et planlagt fireårig prosjekt. Nå er det også ansatt prosjektledere.

Kommunene på Agder har gått sammen om å etablere READ i Agder som et planlagt fireårig prosjekt. Nå er det også ansatt prosjektledere.

Målet med prosjektet er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i lesing.

1. april 2021 ble ble det ansatt to prosjektkoordinatorer med ansvar for forberedelse og gjennomføring av leseprosjektet READ i Agder i samarbeid med kommunene. Det er Line H. Løvdal, til daglig rådgiver ved oppvekst i Evje og Hornnes kommune, og avdelingsleder for biblioteket i Lyngdal kommune, Hege Solli. Hun har bakgrunn fra bibliotek- og kulturutvikling, og har arbeidet mye med prosjektutvikling og litteraturformidling.

– Vi er glad for å ha med oss Line og Hege på laget. Det vil gi et tydelig løft av READ Agder og bidra til at kommunene kommer i gang, sier regiondirektør i KS Agder, Steinar Eilertsen.

– Vi ser fram til realisering av prosjektet sammen med kommunene, og gleder oss til å komme i gang med arbeidet, sier Hege Solli og Line H. Løvdal. De er begge frikjøpt i 20 prosent fra sine respektive stillinger for å jobbe med READ-prosjektet.

READ Agder.jpg

Seniorrådgiver Christiane Marie Ødegård i KS Agder sammen med prosjektkoordinatorene i READ Agder, Line Håberg Løvdal (midten) og Hege Solli (til høyre). Foto: KS

Dansk opprinnelse

READ er ment å gi foreldre en mulighet til å aktivt involvere seg. Foreldres involvering har sterk og langvarig betydning for barns utvikling, læring og trivsel. Eier av det fireårige prosjektet er kommunene ved oppvekstansvarlige.

READ står for «Research in Educational Achievement and Development», og har sin opprinnelse fra Århus kommune i Danmark. Les mer om det prosjektet her.

Forskerne ved Børneforskningsinstituttet ved universitetet i Århus kaller det «growth mindset». Når foreldre har tro på barna sine, får barna tro på seg selv. De har funnet ut at når foreldre leser sammen med barna sine og er nysgjerrige på bøkene sammen, så utvikler alle barn raskere leseglede og gode leseferdigheter.

Nå vil altså kommunene på Agder bygge videre på mye godt lesearbeid, videreutvikle foreldresamarbeidet, og ta i bruk READ metoden på Agder.

– Det handler mye om å endre et tankesett hos de involverte. At det å bry seg om og støtte opp faktisk er verdifullt i seg selv for barns utvikling. Prosjektet har sammenheng med levekårsutfordringer på Agder og arbeidet som gjøres med tidlig innsats, sier Hege Solli.

Hva er READ-metoden?

READ er altså et system og en metode der foreldre leser sammen med sine barn på en strukturert og planlagt måte. Som nevnt over viser forskning at når foreldre leser daglig sammen med barnet og har samtaler med barnet om innholdet, så har det en positiv effekt på barnets språk, samt senere lese- og skriveferdigheter.

Det velges ut 5-6 bøker for barnehagen og per trinn på skolen. Bøker og veiledningsmateriell leveres ut i en «lesebag». Bøkene leveres tilbake, veiledningsmateriellet beholdes. Når alle bøkene er lest, må foreldre bruke det lokale biblioteket for videre lesing med barnet.

Mer informasjon via knappelenken under.

Leseprosjektet READ Agder

Sist endret: 05.02.2024