Lyngdal formannskap 26. januar 2023

Her kan du se opptaket fra formannskapets møte i uke 4 - 2023.

Her kan du se opptaket fra formannskapets møte i uke 4 - 2023.

I uke 4 kunne du få med deg direktesendinger på Kommune-TV fra ikke mindre enn fem politiske møter.

Tirsdag 24. januar hadde utvalget for miljø, plan og teknisk (UMPT), og det politiske utvalget for helse og velferd sine første møter for året. Sistnevnte var utelukkende et orienteringsmøte, med informasjon og statusrapporter fra de ulike virksomhetene.

Onsdag 25. januar 2023-debuterte også utvalget for barn og oppvekst, og utvalget for kultur og samskaping. Også til møtet i utvalget for barn og oppvekst var det i hovedsak orienteringssaker fra administrasjonen. Herunder om arbeidet med å få gjennomført en utredning om framtidig skolestruktur i Lyngdal sentrum.

Torsdag 26. januar var turen kommet til årets første møte i Lyngdal formannskap. Også her var det mange orienteringssaker fra administrasjonen, med påfølgende spørsmål fra de folkevalgte. Blant de politiske sakene var bosetting av flyktninger i 2023, og sak om havvindmølle på Hausvik, i form av en testturbin.

Lenke: Formannskapet 26.01.23

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024