Informasjon om bålbrenning

I Norge gjelder et generelt bålforbud i tilknytning til skog og utmark fra 15. april til 15. september.

I Norge gjelder et generelt bålforbud i tilknytning til skog og utmark fra 15. april til 15. september.

Brann i terreng fører til at brannvesenet binder opp store ressurser i hendelsen, både personell og materiell. Ved sammenfallende hendelser kan dette føre til at brannvesenet kommer frem senere til potensielt livstruende hendelser.

  • I perioden 15. aptil til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når kommunen har gitt tillatelse eller det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

  • Oppgjort ild må uansett aldri forlates før den er fullstendig slokket.
  • Det er personen som tenner bålet som er ansvarlig.

For utfyllende informasjon om bålbrenning, se forskrift om brannforebygging § 3, generelle krav til aktsomhet.

  • Et bål skal kun bestå av rent trevirke. Miljøfarlige materialer skal ikke brennes, jamfør forurensningsloven. Eksempler på slike materialer er malt/trykkimpregnert trevirke eller søppel som plast, møbler, dekk etc. Gjør deg selv, naboene og kloden en stor tjeneste ved å levere slikt avfall til nærmeste avfallsmottak!

110-sentralen i Agder ønsker at du som skal brenne bål melder dette inn. Da har de oversikt over når og hvor det skal brennes. Bålbrenning kan meldes inn på bål.110agder.no

Brannsjefen poengterer at all bålbrenning, sviing og liknende aktivitet som fører til at ild kommer ut av kontroll, vil bli politianmeldt.

Skogbrann.png
Brannvesenet minner om bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Foto: Brannvesenet Sør

Sist endret: 30.10.2023