Nå gjelder det generelle bålforbudet

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Other languages

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

 

Brann i terreng fører til at brannvesenet binder opp store ressurser i hendelsen, både personell og materiell. Ved sammenfallende hendelser kan dette føre til at brannvesenet kommer frem senere til potensielt livstruende hendelser.

Dette gjelder nå:

  • I perioden 15. aptil til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Det er tillatt å gjøre opp ild når kommunen har gitt tillatelse til det, eller det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

  • Oppgjort ild må uansett aldri forlates før den er fullstendig slokket.
  • Det er personen som tenner bålet som er ansvarlig.

For utfyllende informasjon om bålbrenning, se forskrift om brannforebygging § 3, generelle krav til aktsomhet.

  • Et bål skal kun bestå av rent trevirke. Miljøfarlige materialer skal ikke brennes, jamfør forurensningsloven. Eksempler på slike materialer er malt/trykkimpregnert trevirke eller søppel som plast, møbler, dekk etc. Gjør deg selv, naboene og kloden en stor tjeneste ved å levere slikt avfall til nærmeste avfallsmottak!

110-sentralen i Agder ønsker at du som skal brenne bål melder dette inn. Da har de oversikt over når og hvor det skal brennes. Bålbrenning kan meldes inn via lenken under:

Lenke til bål 110agder.no

All bålbrenning, sviing og liknende aktivitet som fører til at ild kommer ut av kontroll, vil bli politianmeldt.

Lenke: Det generelle bålforbudet

Lenke: Brannvesenet Sør

Skogbrann.png
Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Foto: Brannvesenet Sør

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 18.04.2024