Skomrak eller Skomrag? Det er spørsmålet

Saken har sitt utspring i at Statens kartverk har registrert at stedsnavnet skrives på to ulike måter. Både Skomrak og Skomrag.

Saken har sitt utspring i at Statens kartverk har registrert at stedsnavnet skrives på to ulike måter. Både Skomrak og Skomrag.

Det ble derfor opprettet navnesak for å endelig avklare hvordan stedsnavnet skal skrives. Altså om Skomra skal slutte på g eller k når stedsnavnet brukes i offentlige sammenhenger. Herunder på skilt, i kartverk og matrikkelen, som er Norges offisielle eiendomsregister.

I den forbindelse var saken også ute på høring. Se lenken under.

Lenke til høringer

I tillegg til høringen ble noen også tilskrevet direkte.

– Primært berørte grunneiere og festere, men også foreninger som kunne tenkes å ha interesse i saken ble tilskrevet, opplyser Jan Seland, virksomhetsleder for Kultur i Lyngdal kommune.

  • Fristen for å komme med innspill utløp tirsdag 30. april 2024.

Utfyllende informasjon finner du i skrivet fra Statens kartverk om oppstart av navnesak. Se lenken under.

Lenke: Oppstart av navnesak

Også Språkrådet skal uttale seg om saken før Statens kartverk gjør sitt endelige vedtak.

Oversiktsbilde fra del av Skomrak
Ligger eiendommene på bildet på Skomrak eller Skomrag?
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kontaktinformasjon

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 14.05.2024