Spennende gratis studietilbud fra Lister Kompetanse

Lister Kompetanse tilbyr flere gratis desentraliserte studier til befolkningen og næringslivet i Lister. Her kan du lese mer om høstens mange spennende studietilbud.

Lister Kompetanse tilbyr flere gratis desentraliserte studier til befolkningen og næringslivet i Lister. Her kan du lese mer om høstens mange spennende studietilbud.

Studiesenteret Lister Kompetanse tilbyr desentraliserte studier på fagskole, høgskole- og universitetsnivå. De fleste studiene er gratis. I tillegg går studiene på deltid slik at de kan kombineres med jobb og familie.

Studietilbud høsten 2024:

 • Fagskolestudiet effektivisering- og forbedringsledelse starter opp i Lyngdal høsten 2024.
  Dette er en høyere yrkesfaglig lederutdanning som vil gå på deltid over 2 år. Denne utdanningen passer for eksempel for de som jobber i en bedrift med oppgaver innen ledelse, men som mangler formell lederkompetanse.
 • Fagskolestudiet kontor-, salg- og serviceledelse starter opp i Lyngdal høsten 2024.
  En høyere yrkesfaglig lederutdanning som vil gå på deltid over 2 år. Kontor-, salg og serviceledelse passer for personer som har fagbrev innen kontor- eller salgsfaget, og som ønsker en videreutdanning med fokus på ledelse.
 • Kurs i realfagmatte og fysikk starter høsten 2024.
  Universitetet i Agder starter et digitalt kurs for de som ønsker å bli byggingeniør. Her vil Lister Kompetanse i samarbeid med Karriere Agder Lyngdal lage en lokal rigg med fysiske samlinger for å støtte den digitale undervisningen. Dette er en del av byggingeniør-piloten som starter høsten 2025.
 • Fagskolestudiet mekatronikk starter høsten 2024 i Lyngdal.
  Her gikk søknadsfristen ut 15. april, men det vil muligens bli en åpning for å kunne søke restplasser etter 24. mai. Dette er en høyere yrkesfaglig utdanning for de som har fagbrev innen mekaniske, elektriske eller automasjonsfag.

Disse fire studiene er særlig rettet mot næringslivet i Lister.

Full oversikt over studietilbudet til Lister Kompetanse får du via knappelenken under. Lenke til søknadsskjema finner du i tilknytning til omtalen av det enkelte studiet.

Lenke: Studier Lister Kompetanse

Ifølge prosjektleder i Lister Kompetanse, Peder Anton Arnesen, tas det forbehold om nok søkere for at studiene skal starte opp.

– Vi er på utkikk nå etter de siste studentene for å være sikre på at studiene kommer i gang som planlagt, og oppfordringen går da særlig til næringslivet i Lister- og Lindesnes-regionen. Hvis de ønsker disse tilbudene, er det nå de må melde seg på. Det er ikke sikkert det kommer flere tilbud hvis ikke næringslivet viser tilstrekkelig interesse, sier Arnesen og legger til at Lister Kompetanse hele tiden etterstreber å levere aktuelle utdanninger til regionen, basert på nettopp kompetansebehovet til det lokale næringslivet.

– I studietilbudet vårt er det mange spennende utviklingsmuligheter for det lokale næringslivet, men vi trenger også kontinuerlige tilbakemeldinger om hvilke kompetansebehov næringslivet til enhver tid har, sånn at tilbudet vårt hele tiden er mest mulig relevant, sier han.

Lister Kompetanse er 50 prosent eid av kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal, mens den andre halvdelen av selskapet eies av Agder fylkeskommune.

Representanter fra Studiesenteret Lister Kompetanse var til stede i kommunestyremøtet i Lyngdal torsdag 21. mars 2024, for å presentere seg selv og de mange tilbudene de har.

Lenke: Orientering fra Lister Kompetanse

Sentrale personer fra Lister Kompetanse
Sentrale personer fra Lister Kompetanse: Hilde Strømme, Peder Anton Arnesen og Malin Stokkeland.

Sist endret: 03.05.2024