Spørsmål og svar om solcelleanlegg

Kommunen mottar for tiden mange henvendelser om montering av solcelleanlegg. En nyopprettet infoside gir god veiledning.

Kommunen mottar for tiden mange henvendelser om montering av solcelleanlegg. En nyopprettet infoside gir god veiledning.

Solenergisystemer (solcellepanel og solfangere) genererer elektrisitet eller varme fra solas energi. På den nye infosiden kan du lese mer om de ulike løsningene, og hva som eventuelt er søknadspliktig å montere.

  • I de fleste steder i Lyngdal kan du montere solenergisystem på taket eller veggen av din egen enebolig uten å søke. Dette følger av byggesaksforskriften § 4-1. Det vil alltid være huseier som er ansvarlig for at tiltaket er i tråd med dette og øvrige lovverk.

Dersom du bor i en hensynssone for bevaring av kulturmiljø, i et eldre hus (SEFRAK), et område med mange like hus, område der reguleringsplanen har føringer om «ikke blank taktekking» mv., eller du bor i en leilighet eller rekkehus mv., må du eller ansvarlig foretak uansett søke kommunen om tillatelse eller dispensasjon.

Detaljert informasjon finner du via knappelenken under.

Om solceller og solfangere

Solcelle Haredalen 191022 Brattfjord-foto DJI_0830.jpg
Dette imponerende solcelleanlegget er tilknyttet Sagebakken gård i Konsmo. Denne typen solcelleanlegg, som monteres på bakkestativer, er i kategorien søknadspliktige. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024