Invitasjon til SMIL-gruppe for barn som er pårørende

SMIL står for Styrket Mestring i Livet og er et gruppetilbud til barn og unge som har noen i nær familie med fysiske-/ psykiske vansker eller rusproblemer.

SMIL står for Styrket Mestring i Livet og er et gruppetilbud til barn og unge som har noen i nær familie med fysiske-/ psykiske vansker eller rusproblemer.

Tilbudet er rettet mot hele familien, med barn og unges opplevelser og behov i sentrum. SMIL-gruppene er forebyggende og har som mål å fremme åpenhet, kunnskap og kompetanse. Gruppen er et møtested for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse.

SMIL er beregnet for barn fra 3. til 10. klasse. Det er gratis å delta. Barn som ikke har vært med i SMIL-gruppe tidligere vil bli prioritert.

  • Høsten 2022 starter Lyngdal kommune opp med SMIL-gruppe for barn i 4. til 7. klasse. Samlingene vil bli holdt i Lyngdal. Gruppene ledes av ansatte på helsestasjon, familieteam og psykisk helse.

Oppstart er onsdag 12. oktober, første uken etter høstferien. Vi starter da med en felles samling for foreldre og barn. Barnegruppen møtes deretter onsdager etter skoleslutt, ca klokken 13, frem til 30. november.

Samlingene varer 1,5 time, og starter hver gang med et enkelt måltid. Det vil bli mulighet for skyss til og fra samling for de som har behov.

  • Frist for påmelding: 19. september 2022.

Ønsker du å melde deg på, eller har behov for mer informasjon? Ta kontakt med undertegnede:

  • Elisabeth Hærås, helsesykepleier i Lyngdal, telefon 908 05 778
  • Hege Bjerga Nygård, helsesykepleier i Lyngdal, telefon 475 17 729
  • Lisa Wåge Omland, helsesykepleier i Lyngdal, telefon 945 06 065
  • Renate Johnsen, psykisk helse i Lyngdal, telefon 908 53 955

imageo5le9.png

 

Sist endret: 30.10.2023