Starter SMIL-gruppe for barn i 3. til 6. klasse

SMIL står for Styrket Mestring i Livet og er et gruppetilbud til barn og unge som har noen i nær familie med fysiske-/ psykiske vansker eller rusproblemer.
SMIL står for Styrket Mestring i Livet og er et gruppetilbud til barn og unge som har noen i nær familie med fysiske-/ psykiske vansker eller rusproblemer.

Tilbudet er rettet mot hele familien, men med barn og unges opplevelser og behov i sentrum. SMIL-gruppene er forebyggende og har som mål å fremme åpenhet, kunnskap og kompetanse. Gruppen er tenkt å være et møtested for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse.

Høsten 2021 starter Lyngdal kommune opp med SMIL-gruppe for barn i 3. til 6. klasse. Dette gjøres i samarbeid med Farsund kommune. Samlingene vil bli holdt i Farsund. Gruppene holdes av ansatte på helsestasjon, familiesenter og psykisk helse.

Oppstart er første uke etter høstferien. Det blir da en felles samling for foreldre og barn 13. oktober. Barnegruppa møtes deretter mandager fra klokken 14.30, frem til 29. november. Samlingene varer 1,5 time, og starter hver gang med et enkelt måltid. Det vil bli mulighet for skyss til og fra samling for de som har behov for dette.

  • Frist for påmelding er 17. september 2021.

Ønsker du å melde deg på, eller har behov for mer informasjon? Ta kontakt med undertegnede:

  • Hege Bjerga Nygård, helsesykepleier i Lyngdal, telefon 475 17 729
  • Synne Mjåland, psykisk helse i Lyngdal, telefon 468 01 364

imageo5le9.png

Sist endret: 19.08.2021