Statens hus legges til Lyngdal

Ett av fire «Statens hus» legges til Lyngdal kommune.

Ett av fire «Statens hus» legges til Lyngdal kommune.

Lyngdal blir den fjerde og siste pilotkommunen som skal teste ut regjeringens nye modell for «Statens hus». Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok selv turen til Lyngdal mandag 28. september 2020 for å kunngjøre nyheten. Det skjedde foran Lyngdal rådhus, med lokale folkevalgte, pressefolk og tilfeldig forbipasserende som tilhørere. Til stede var også stortingsrepresentant Ingunn Foss fra Lyngdal.

DSC_7439 (2) Helleland foran rådhuset.JPG
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok turen til Lyngdal mandag 28. september for å kunngjøre nyheten om «Statens hus». Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Piloprosjektet «Statens hus» er en direkte konsekvens av distriktsmeldingen som regjeringen la fram i fjor. Meldingen oppsummerer regjeringens politikk for lokalisering av statlige arbeidsplasser over hele landet. Fra før er «Statens hus» lokalisert til Narvik, Orkland og Stad. Det fjerde skal etableres i Lyngdal.

Lenke: Her «bygges» Statens hus

Lenke: Distriktsmeldingen

Utstillingsvindu

– Regjeringen ønsket å legge det siste til Sørlandet, og til en kommune som er blitt sammenslått. Fordi vi tror på at det i sammenslåtte kommuner er krefter og ressurser som ønsker å utvikle kommunen og regionen, og gjøre kommunen mer slagkraftig. Vi har tro på at Lyngdal er en kommune som er «fram i skoen», og som vil gå foran, vise vei og inspirere andre kommuner. Bli et utstillingsvindu, sa statsråd Linda Hofstad Helleland da hun slapp nyheten om at det ene av i alt fire «Statens hus» skal legges til Lyngdal. Hofstad Helleland presiserte at dette handler om å skape vekst og utvikling i hele Norge, og å legge til rette for sterke kompetansemiljøer ute i distriktene.

Om «Statens hus»

Hva er så «Statens hus»?

Som statsråden selv forklarte det, så handler det om å samlokalisere statlige etater og deres lokale avdelinger, for å bygge kompetanse og styrke fagmiljøene i Distrikts-Norge. I «Statens hus» skal det jobbes på tvers av ulike sektorer, for på den måten hente ut positive effekter av at ulike kompetansemiljøer jobber sammen. I neste omgang er målet at dette skal gjøre kommunen mer attraktiv også for etablering av andre arbeidsplasser. For hensikten med «Statens hus»-ordningen er å legge flere statlige arbeidsplasser til distriktene.

Hva slags type arbeidsplasser og fagmiljøer som skal legges til «Statens hus» er foreløpig ikke avklart.

Imidlertid hadde statsråd Linda Hofstad Helleland denne dagen også med seg en liten «lekkasje» fra statsbudsjettet som legges fram 7. oktober. Der vil Lyngdal kommune bli tilgodesett med fire millioner kroner, som skal sikre ressurser lokalt til å jobbe videre med prosjektet og fylle «Statens hus» med innhold.

Pilotprosjektet «Statens hus» skal i første omgang vare i en treårsperiode.

– Vi har veldig stor tro på at Lyngdal er det rette valget for denne piloten, sa distrikts- og digitaliseringsministeren.

Stolt og takknemlig

– En virkelig gladmelding for Lyngdal kommune dette. Vi er stolt og takknemlig, kvitterte varaordfører Jon-Are Åmland, som denne dagen representerte Lyngdal kommune.

– For å være attraktiv som kommune må vi ha arbeidsplasser. Dette vil gi oss et løft og en vitamininnsprøyting. Vi har mistet en del statlige arbeidsplasser. Derfor er det veldig gledelig at vi nå får være med i dette prosjektet. Og selv om statens hus legges til Lyngdal, er det et samlet Lister som står bak dette. Alle ordførere i regionen har vært viktige pådrivere for å få dette på plass, sa Åmland.

– Nå skal vi jobbe hardt for at dette skal bli et vellykket prosjekt, til beste for hele distriktet, sa varaordfører Jon-Are Åmland.

DSC_7460 (2) Åmland, Foss og Helleland ved kua.JPG
Lyngdalskua fikk sin naturlige del av oppmerksomheten da statsråd Linda Hofstad Helleland besøkte Lyngdal. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune 
DSC_7427 (2) Åmland, Foss og Helleland foran rådhuset med pressefolk.JPG
Lokalpressen var godt representert da distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok turen til Lyngdal mandag 28. september 2020 for å kunngjøre nyheten om «Statens hus». Her sammen med varaordfører Jon-Are Åmland og stortingsrepresentant Ingunn Foss. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 08.04.2024