Terje sender stafettpinnen videre

Etter en mannsalder i skoleverket, de siste årene som rektor ved Lyngdal ungdomsskole (LUS), sender Terje Arvid Litland stafettpinnen videre. På terskelen til pensjonisttilværelsen deler han sine refleksjoner rundt det å være rektor og leder i dagens skole.

Etter en mannsalder i skoleverket, de siste årene som rektor ved Lyngdal ungdomsskole (LUS), sender Terje Arvid Litland stafettpinnen videre. På terskelen til pensjonisttilværelsen deler han sine refleksjoner rundt det å være rektor og leder i dagens skole.

– Det er på mange måter et veldig krevende og utfordrende yrke, men man er ikke alene. Man har gode kolleger, og en skoleeier som er meget støttende, synlig og inkluderende, sier Terje Arvid Litland, og legger ikke skjul på at det er med et visst vemod han nå takker av for aldersgrensen.

– Å være skoleleder innfrir de fleste av mine ønsker og behov for et spennende, meningsfullt og berikende yrke. Jeg liker å være med å lede, påvirke og utvikle, slik at elevene og ansatte skal kunne møte framtiden så kunnskapsrike, oppdaterte og trygge på seg selv som mulig, både på de faglige, sosiale og praktiske områdene. Og Lyngdal ungdomsskole er en fantastisk organisasjon å være leder for. Det er nesten så jeg misunner min etterfølger, sier han med et smil, vel vitende om at det er en veltrimmet og velfungerende organisasjon han overleverer til andre å lede videre i årene som kommer.

Rektor Terje Arvid Litland med skolen i bakgrunnen
Terje Arvid Litland er inne i sitt siste år som rektor ved Lyngdal ungdomsskole. Snart skal han sende stafettpinnen videre. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Inspirerende ungdomsarbeid

Terje Arvid Litland er lærer og pedagog i bunn. Utdannelsen tok han drevet av et ønske om å jobbe med noe han allerede i ungdommen hadde erfart som inspirerende og meningsfullt. I tillegg til selv å være aktiv innen idrett, helst fotball, for å være presis, har han også mange år bak seg som trener for barn og unge i både fotball og håndball. Og han har vært ungdomsarbeider og voksenleder på fritiden.

– Jeg opplever at jeg kommuniserer bra med ungdom og trives med å prøve å bygge gode relasjoner til dem. Ikke minst til ungdommer som utfordrer meg på ulike områder. Å ta lærerutdanning var for meg et valg som handlet om å finne et meningsfullt og givende yrke. Etter tolv år som lærer på ungdomsskole, vokste lysten til å bli leder fram, og da jeg fikk tilbud om å bli rektor på Lindesnes ungdomsskole på Vigeland, hoppet jeg i det, smiler han - og har vel egentlig aldri sett seg tilbake. Etter LUS på Vigeland ble det etterhvert LUS i Lyngdal. Men underveis var han også rektor på Berge barneskole, og en periode virksomhetsleder for ungdomsskole og voksenopplæring i nye Lyngdal kommune. Før kommunesammenslåingen var han skolefaglig rådgiver i gamle Lyngdal kommune. Når han i løpet av 2023 avslutter yrkeskarrieren som rektor, kan man på mange måter si at ringen er sluttet.

Et privilegium

– Hovedmotivasjonen min for å gå inn igjen i rektor-rollen er dette flotte og unike samspillet mellom ungdom/elever, foreldre og dyktige ansatte. Å være rektor er i mine øyne et privilegium, sier han og utdyper: – Hver dag skjer det noe nytt, og hver dag lærer jeg noe nytt. Hver dag blir jeg utfordret til å gjøre ting enda bedre, og hver dag blir jeg møtt av elever og ansatte som oppmuntrer og gir meg positiv energi til å stå på, og stå i det. Hver dag må jeg justere meg, være tydelig, lyttende og samtidig ydmyk i samspillet med andre. Hver dag opplever jeg mye fin og gøy humor som får meg til å smile og humre litt.

– Å møte elever som sliter med hverdagen, skole og seg selv er veldig krevende, men også noe av det som gjør denne jobben så ufattelig meningsfull og givende. Som skoleleder er du en viktig og sentral person for å få til gode, tilpassede og trygge tilbud både individuelt og på systemnivå for alle elevene, og da ikke minst for de som opplever å ikke passe inn i en tradisjonell skolehverdag, sier han.

Meningsfullt

– Hva vil du si til din etterfølger på LUS?

– For en som har lyst til å være leder, så innfrir skolelederjobben det aller meste av alt. Joda, det kan være kjempe krevende, men likevel så meningsfullt og givende. Det er utrolig lærerikt, man er med på mye spennende, man deltar i ledernettverk i regionen, og man er med på å utvikle lyngdalsskolene. Jeg vil også skryte av lederopplæringen som gis i Lyngdal kommune. Å være leder på Lyngdal ungdomsskole er helt topp. Det er veldig godt arbeidsmiljø, og ikke minst er det mye godt humør, latter og tull og tøys som også beriker arbeidsdagen, smiler Terje Arvid Litland, og avslutter samtalen med sitt sedvanlige og uhøytidelige slogan: «Ugi ugi».

Bilde av Terje Arvid Litland inne i skolens aula
Rektor Terje Arvid Litland foran ungdomsskolens alltid like relevante og tidløse verdiord: Trygghet, raushet, respekt, bli sett! Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

En unik mulighet

Ingrid Alden er i dag virksomhetsleder for Oppvekst i Lyngdal kommune. En overordnet koordinerende støttefunksjon for kommunens rektor-kollegium, og bindeleddet til kommunens øverste administrative ledelse. Hun har selv bakgrunn som rektor, og med det en solid erfaringsbase fra den delen av dette store og viktige samfunnsoppdraget som handler om å gjøre elevene til «gagns mennesker», som det i alle fall tidligere het i opplæringsloven.

– Å være rektor gir deg en unik mulighet til å utvikle og forbedre skolens praksis. Det er svært varierte og spennende arbeidsoppgaver, og kommunikasjonen og samarbeidet med mange ulike parter er enormt givende, sier hun.

– I min rolle nå er det viktig for meg at rektorene opplever å få den støtten og hjelpen de trenger av meg som virksomhetsleder, slik at de igjen kan utføre en best mulig jobb. Min erfaring er at også andre støttefunksjoner i administrasjonen alltid er på tilbudssiden når våre rektorer tar kontakt og trenger assistanse. Er du ny leder i Oppvekst streber vi etter å gi deg den hjelpen du kjenner du har behov for. Vi har også lederutviklingskurs i regi av kommunen, og vi gir nyansatte skole-ledere mulighet til å gjennomføre den nasjonale «Rektorskolen». I tillegg opplever jeg at vi har mange gode diskusjoner og refleksjoner på rektormøtene våre. Vi ønsker å lære av hverandre. Det er utrolig fint å være en del av et fellesskap som jobber for felles mål, og der alle er opptatt av å spille hverandre gode. Vi deler erfaringer, støtter og hjelper hverandre, og humoren sitter alltid løst, smiler Ingrid Alden, som på lik linje med Terje Arvid Litland mener det er både godt og viktig å le litt på jobb.

Bilde av Ingrid Alden
Virksomhetsleder Ingrid Alden. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

– Men fremste fokus er alltid å jobbe sammen for at barn og unge skal få best mulig utbytte av skolehverdagen, og få så mange mestringsopplevelser som mulig. Vi ønsker at alle barn og unge i Lyngdal skal oppleve å være en verdifull del av et inkluderende fellesskap som oppleves trygt og godt å være i og lære i. Våre rektorer er dedikerte og jobber alle intenst for å gi sine elever en god skolehverdag. Nå vil rektorgruppa og Lyngdal kommmune takke av en god kollega. Vi er veldig takknemlig for den jobben og innsatsen Terje har gjort gjennom mange år, sier virksomhetsleder Ingrid Alden, som i neste runde ser fram til å ønske Terjes etterfølger velkommen til et inspirerende og motiverende skole-fellesskap i Lyngdal kommune.

Vil du bli Terjes etterfølger?

Frister det å søke stillingen som rektor ved Lyngdal ungdomsskole etter å ha lest dette? Du finner mer informasjon om denne spennende jobben, og lenke til søknadsskjema, via den grønne knappen under.

Lenke: Ny rektor søkes

  • Søknadsfrist er 31. mars 2023.

Kontaktinformasjon

Ingrid Alden, virksomhetsleder Oppvekst
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024