Tester ut digital hjemme-oppfølging av sårpasienter

Lyngdal kommune deltar nå i et pilotprosjekt knyttet til hjemme-oppfølging av sårpasienter. Den nye teknologien testes ut i praksis av hjemmetjenesten.

Lyngdal kommune deltar nå i et pilotprosjekt knyttet til hjemme-oppfølging av sårpasienter. Den nye teknologien testes ut i praksis av hjemmetjenesten.

Som en del av Innovasjonspartnerskapet har Lyngdal kommune og Farsund kommune siden våren 2023 pilotert en helt ny appløsning for digital hjemme-oppfølging av sårpasienter. Pilotering betyr at tjenesten prøves ut i en begrenset skala over tid. Først på fiktive pasienter, for å sikre at alt fungerer som det skal. Dette for å være på den sikre siden med tanke på eventuelle feil og mangler, og andre uforutsette problemer som kan utgjøre en risiko.

Nå er den fasen over, og løsningen testes ut i praksis. På virkelige tjenestemottagere tilknyttet Lyngdal kommunes virksomhet for Institusjon og hjemmetjenester, med Helene Storhei som prosjektleder. Gjennom arbeidet sitt som sykepleier ved Byremo omsorgssenter står hun for den praktiske gjennomføringen av piloten. Det innebærer også løpende dialog med både Innovasjonspartnerskapet, Sørlandet sykehus og Tellu AS. Sistnevnte er teknologiselskapet som har utviklet appløsningen som nå testes ut, og som går under navnet «Dialogg».

Samhandling via app

Testingen av denne nye digitale helsetjenesten startet opp i mai 2023, men da altså på fiktive pasienter. Etter denne testperioden ble det gjort forbedringsarbeid, og den videre utprøvingen er nå i gang med reelle tjenestemottagere.

– Pasienter blir henvist fra fastlege i kommunen til Sørlandet sykehus ved sårpoliklinikken. Der opprettes det elektronisk dialog mellom sårsykepleier og kommunen, forteller prosjektleder Helene Storhei.

Bilde av personer som jobber med sårkonsultasjon
Avdelingsleder ved Byremo omsorgssenter, Arnhild Hornung Urevatn, følger spent med når sykepleier Helene Storhei har videokonsultasjon med sårsykepleier på sykehuset. Foto: Anne Sanden Kvinen

Appen «Dialogg» har flere funksjoner. Blant annet en chatfunksjon som gjør at man lett kan kommunisere med sårsykepleier, sende bilder og gjøre avtaler. I tillegg kan det via appen gjennomføres videokonsultasjoner.

Sårsykepleier ved Sørlandet sykehus arbeider i en egen plattform, og leder sårbehandlingen ved å sende ut oppgaver til Storhei i appen. Hun på sin side gjennomfører disse oppgavene og gir en utfyllende tilbakemelding på sårobservasjoner ved bruk av TIMES-prinsippet. Disse observasjonene kommer direkte inn til sårsykepleier og blir vurdert av henne.

Dette er TIMES

Bokstavene i ordet TIMES har hver sin betydning:
T står for «tissue», altså type vev i sårbunnen.
I klargjør om det er inflammasjon eller infeksjon i såret.
M står for «moisture» og beskriver sårvæsken.
E står for «edge», altså sårkantene.
S står for «surrounding skin», altså huden omkring såret.

Fakta hentet fra nettstedet sykepleien.no

 

Ved å benytte TIMES kan helsepersonell ta avgjørelser om behandlingen og avgjøre om de må fjerne dødt vev, hvordan sårvæsken skal håndteres, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å behandle eller forebygge eventuelle infeksjoner. I tillegg kan de avgjøre hvordan de kan øke utbredelsen av friskt vev, og hvordan huden omkring såret må beskyttes eller behandles.

Bilde av mobil som viser funksjoner i appen Dialogg
Eksempel på pasient-oppfølging via appen «Dialogg». Bildet viser oppgaveliste for sårtilsyn. Foto: Anne Sanden Kvinen

– Via appløsningen diskuterer vi såret, prosedyren og plan videre. Det er viktig at pasientene føler seg inkludert, og får mulighet til å være så involvert i behandlingen som de selv ønsker. De hilser på sårsykepleier når videotimen starter, og kan stille spørsmål underveis. Ved å følge opp pasienter på denne måten sparer vi de for mange og lange reiser. De kan behandles i eget hjem, eller på institusjonen de bor på, av personell som de kjenner. Det er belastende for pasientene å reise, og det er kostbart for samfunnet. Kompetansen til sykepleiere ute i kommunen økes og en vil forhåpentligvis redusere antallet smertefulle og vanskelig-helende sår, ved at en raskt kommer i gang med riktig behandling, forteller Storhei.

Bilde av Helene Storhei
Helene Storhei er Lyngdal kommunes prosjektleder for utprøvingen av app-løsningen «Dialogg». Foto: Anne Sanden Kvinen 
Bilde av ansatte ved Byremo omsorgssenter
Ansatte ved Byremo omsorgssenter synes det er spennende å være med på utviklingen av ny digital helsetjeneste. Fra venstre: Camilla Ødegård Tollefsen, Talina Håland, Camilla Haugen og Helene Storhei. Foto: Anne Sanden Kvinen

Spennende og nødvendig

Virksomhetsleder for Institusjon og hjemmetjeneste, Anne Sanden Kvinen, mener denne typen digitalisering av tjenester ikke bare er spennende å jobbe med, men også en helt nødvendig utvikling av faget og tjenesten.

– Kompetansen til oss som jobber i helsevesenet må økes hele tiden, og på forskjellige områder. Teknologi er på full fart inn i tjenestene, og vi utfordres på bruk av nye velferdsteknologiske løsninger og digitale helsetjenester. Dette skjerper oss både sykepleiefaglig, og på de andre områdene. Det er viktig at vi henger med i tiden og blir gode på å yte tjenester som er så lite belastende som mulig for pasientene våre, og samtidig har en gevinst for kommunen og samfunnet som tjenesteyter, poengterer virksomhetslederen.

Digital hjemme-oppfølging har også vist seg å være svært nyttig i medisinsk avstandsoppfølging av korona-pasienter.

Anne Sanden Kvinen-portrett
Virksomhetsleder Anne Sanden Kvinen. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Partnerskap for utvikling

Agderkommunene og Sørlandet sykehus bruker et såkalt innovasjonspartnerskap for å anskaffe innovative løsninger som ikke finnes i markedet fra før, men som likevel vil ha mulighet for å kunne kobles opp mot eksisterende løsninger. Dette partnerskapets formål og ambisjon er å utvikle sømløse velferdsteknologiske løsninger for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Ordningen skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger, der bedriftene konkurrer om å lage de beste hjelpemidlene. Agderkommunene samarbeider allerede om flere anskaffelser gjennom Norges største kommunale innkjøpsordning, Offentlige fellesinnkjøp på Agder (OFA).

Via lenkene under kan du lese mer om Innovasjonspartnerskapet, og om «Dialogg»-leverandøren Tellu AS.

Lenke: Innovasjonspartnerskapet

Lenke til Tellu AS

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024